Ürünlerimiz » Bütçeleme

FİNANS KARAR DESTEK SİSTEM YAZILIMI


 

Vitalis Budget  Nedir?


Vitalis Budget, firmaların bütçelemeye ayırdıkları zamanı kısaltan, özel ihtiyaçlara yanıt verebilecek kadar parametrik, işletmelerin muhasebe sistemi ile entegre çalışabilen, kullandığı veri tabanı teknolojisi ile güvenli, uyarlaması kolay, hazır bir sistem olması nedeniyle proje maliyeti düşük, etkin bir stratejik planlama ve raporlama yazılımıdır.


 

Neden Vitalis Budget?


 • Bütçe dönemlerinde, farklı senaryolar yaratılmasına olanak vermesi nedeniyle firmaların stratejik kararlarının niteliğini artırılmasına neden olur.
 • Grup şirketlerinin aynı veritabanında takip edilebilmesi olanağı hızlı konsolidasyon olanağını sağlar.
 • Veritabanında, esnek dönem tanımlama olanağı nedeniyle bütçe ve kontrol çalışmalarınızı gün, ay, çeyrek, hafta ve yıllar bazında takip edebilme olanağı sağlar.
 • Bütçe çalışmalarını kurumsal bir yapıya kavuşturup, tüm çalışanlar için hedefler oluşturur.
 • Bütçe tabloları TL para biriminin yanı sıra istenilen Para Birimi bazında izlenebilir.
 • Değişik varsayımların, Bütçelenmiş Bilançoya, Gelir-Gider Bütçesine ve Nakit Bütçesine etkisi zaman harcamadan senaryo bazında izlenebilir.
 • Bütçe kabullerinin doğrultusunda, Ana Üretim ve MRP bilgilerini hesaplama yeteneğinin var olması nedeniyle üretim ve üretime tahsis edilen kaynakların planlaması sistem tarafından otomatik olarak yapılabilmektedir.
 • Faaliyet veya gider merkezleri bazında gider kalemleri, Esnek Bütçeleme modeli ile hesaplanabilir ve takip edilebilir.
 • Maaşlar brüt ya da net ücret üzerinden girilerek kişi bazında personel bütçesi hesaplama olanağı mevcuttur. Hesaplanan personel bütçesi senaryo bazında otomatik olarak Faaliyet Merkezlerine veya Gider Merkezleriyle ilişkilendirilebilmektedir.
 • Geleneksel, Faaliyet Tabanlı, Standart ve Safha Maliyeti modellemeleri uygulanarak, üretilen mamul ve hizmetlerin, faaliyet ve iş istasyonları bazında bütçe birim maliyetlerine ulaşılabilir.
 • Stok grubu,  müşteri, dağıtım kanalı, bölge bazında maliyet ve karlılık raporları alınabilir.
 • Bütçe kalemi bazında kur farkı geliri / gideri istenilen para birimleri bazında izlenebilir.
 • Senaryo bazında ve dönemler bazında Kur, Faiz ve Likitide riskleri denetlenebilir.
 • Bütçe fiili mukayese raporları, bütçe sistemimden zaman harcamadan izlenebilir; olumsuz sapmalara zamanında müdahale edilebilir.
 • Performans değerleme aracı olarak kullanılabilir. Satış Elemanı, Stok Grubu, Lokasyon, Müşteri ve Müşteri kategorileri( Dağıtım Kanalı, Bölge, Şehir vb )bazında performans değerleme olanağı verir.

·  Parametrik ve kullanıma hazır bir yazılımdır. Bu nedenle, bütçe sistemini kurmaya harcayacağınız zamanı firmanız içinde bütçe kültürünün yerleşmesine harcayabilirsiniz.