zoho_crm

TR

zoho_crm

EN

CRM Sözlüğü ve Terminoloji

Sayfamız üzerinden CRM, müşteri deneyimi, satış, pazarlama, satış sonrası servis ve profesyonel iş hayatında kullanılan birçok farklı terminolojinin açıklamalarını okuyabilirsiniz.

A
B
C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J
K
L
M
N
O
Ö
P
R
S
Ş
T
U
Ü
V
W
X
Y
Z
0-9
A

A/B Test

A/B testi, bir kullanıcı deneyimi araştırma metodolojisidir. Bunu yaparken, iki içerik sürümünün performansını karşılaştırır. Anahtar metriklerinize göre en başarılı olanı ölçmek için kontrol sürümüyle (A) değişken sürümünü (B) test eder. Bu yöntem özellikle iki e-posta konu satırını test etmek gibi dijital pazarlamada faydalı olabilir. Web sitesi veya mobil uygulama üzerindeki sayfa, tasarım elementleri, içerik ve benzeri bileşenler de bu teste tabi tutulabilir. Bu metod dijital ortam dışında da farklı seçeneklerin performansının test edilmesi adına sıkça kullanılır.

Agile

Agile, projeleri tamamlamak için aşamalı ve tekrarlayan adımları kullanan bir proje yönetimi ve yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Geleneksel proje yönetimi, projeleri ayrı ayrı aşamalara lineer olarak planlarken, Agile kısa vadeli geliştirme döngülerinde işbirliğini önceliklendirir ve paydaş geri bildirimlerine dayalı olarak uyum sağlar ve ayarlar.

Agile Sertifikasyonu (Agile Certification)

Agile Sertifikasyonu, sahibinin Scrum, Kanban ve Lean gibi çeşitli Agile metodolojilerinde yeterliliğini gösterir. Agile sertifikasyonları, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) ve Uluslararası Agile Konsorsiyumu (ICAgile) gibi birçok profesyonel kuruluş tarafından sunulmaktadır. Bazı durumlarda, bir sertifikasyon ilgili bir proje yönetimi pozisyonunu elde etme şansınızı artırabilir.

Ağ Pazarlaması (Network Marketing)

Ağ pazarlaması, bağımsız yüklenicilerin bir işletmenin ürün ve hizmetlerini genellikle potansiyel müşteri yaratma yoluyla pazarladığı ve sattığı bir süreçtir. Bu çabalar bir işletmenin büyümesine katkıda bulunur.

Akış (Feeds)*

Görüşlerinizi açıkça paylaşmanıza, ekibinizle gerçek zamanlı olarak önemli tartışmalar yapmanıza ve karar alma sürecini hızlandırmanıza olanak tanıyan bir mesajlaşma platformudur. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Aksiyonlar (Actions)*

Satış ve pazarlama faaliyetlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olmak için oluşturulabilecek beş eylem (e-posta bildirimleri, görev atama, alan güncellemeleri, özel işlevler ve web kancaları) vardır. Bu eylemler İş Akışı Kuralları, Planlar ve Onay Süreçleri ile ilişkilendirilebilir. Zoho CRM'de yer alan aksiyonlar hakkındaki detaylı (İngilizce) kaynakları okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Terim. 

Aktif Olmayan Para Birimi (Inactive Currency)*

Bir kuruluşun artık kullanmadığı para birimlerinin listesidir. Devre dışı bırakıldığında, bu para birimleri silinmeyecektir. Para birimleri altında listelenmeye devam edeceklerdir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Aktif Para Birimi (Active Currency)*

Kuruluşunuzun iş yaptığı para birimleridir. Satış fırsatlarında, faturalarda, satış siparişlerinde ve diğer alanlarda sadece aktif para birimleri kullanılabilir.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Aktiviteler (Activities)*

Bir satış temsilcisinin rutin olarak gerçekleştirdiği görevler, çağrılar veya toplantılar gibi çeşitli etkinliklere aktivitelere denir. Aktiviteler hakkındaki detaylı kaynakları (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Alan Düzeyinde Güvenlik (Field-Level Security)*

Bir yöneticinin, belirli kişiler için belirli izinler belirleyerek bir modüldeki alanlara erişimi kısıtlama hakkına denir. Alan bazlı izinler hakkında dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tılayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Alan Güncellemesi (Field Update)*

"Hoş Geldiniz E-posta Gönderildi" veya "Ödeme Durumu Ödendi" gibi bir iş akışı kuralı tarafından tetiklendiğinde bir alandaki değeri güncelleyen otomatik bir eylemdir. Alan güncellemeleri hakkında detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Alıcı Profili (Buyer Persona)

Alıcı profili, bir markanın hedef kitlesini tanımlamak ve anlamak için kullanılan kurgusal bir temsildir. Pazarlama stratejisinin yönlendirilmesine ve belirlenmesine yardımcı olur. Genellikle araştırmaya dayalı olarak oluşturulan alıcı profilleri, belirli demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, gelir seviyesi, coğrafi konum vb.) ve davranışsal özellikleri (alışveriş alışkanlıkları, tercihleri, ihtiyaçları, tutumları vb.) içerir. Bu profiller, markanın ürün ve hizmetlerini hedef kitlesine daha etkili bir şekilde pazarlamak için kullanılır.

Analitikler (Analytics)*

Genel Terim :Analitikler, verilerin toplanması, işlenmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Bu süreç, işletmelerin veya organizasyonların stratejik kararlar almasını sağlayarak veri tabanlı anlayış geliştirmelerine olanak tanır. Analitikler, genellikle veri bilimi ve istatistik gibi disiplinlerin tekniklerini kullanarak, işletmelerin performanslarını ölçmek, trendleri belirlemek ve gelecekteki eylemleri yönlendirmek için değerli bilgiler sunar. 

Bir organizasyonun verilerinin bir özeti, gelirin aylık olarak, satış temsilcilerinin performansı, olasılığa göre satış hattı gibi verilerin raporlar şeklinde bir kontrol panelinde gösterildiği bir durumdur. Başka bir deyişle, analitik şirketlerin ana performans metriklerini görmelerine yardımcı olur. Zoho CRM üzerindeki analitik modülüne dair detaylı dokümantasyonu (İngilizce) incelemek için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Ana Para Birimi (Home Currency)*

Kuruluşunuzun işleri için kullandığı birincil para birimidir. Bu genellikle yıllık raporlar oluşturmak ve şirketin gelirini hesaplamak için kullanılan para birimidir. Zoho CRM üzerindeki para birimleri ve aktif kurlar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Anlık İşlemler (Instant Actions)*

Bir iş akışı kuralı yürütüldüğünde hemen etkinleştirilen e-posta bildirimleri, görevler, alan güncellemeleri, web kancaları, özel işlevler, etiketler ve kayıt oluşturma gibi otomatik işlemlerdir. Örneğin, ödeme tamamlanır tamamlanmaz bir e-posta gönderilir. Anlık aksiyonlar hakkında detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

API (Application Programming Interface)

API (Application Programming Interface), yazılım uygulamalarının birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bir arayüzdür. Yazılım geliştiricilerin, bir uygulamanın işlevselliğini kullanarak kendi uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanır. Bu, yazılım bileşenlerinin modüler ve esnek olmasını sağlar ve farklı platformlar arasında entegrasyonu kolaylaştırır. API'ler, geliştiricilerin veri alışverişi yapmasını, işlemleri otomatikleştirmesini ve yeni özellikler eklemesini sağlayarak yazılım geliştirme sürecini hızlandırır. 

Arama Motoru Sonuç Sayfaları (Search Engine Results Pages)

Arama Motoru Sonuç Sayfaları veya SERP, bir kullanıcı çevrimiçi bir sorgu yaptıktan sonra Google, Bing veya Yahoo gibi bir arama motorunun sunduğu sonuçlardır. Bunlar genellikle sıra veya alaka düzeyine göre görüntülenir.

Aşama Olasılık Eşleşmesi (Stage Probability Mapping)*

Çeşitli satış aşamaları için kriterleri tanımlar ve satış aşaması değerleri için farklı olasılıklar atar. Bu konu hakkındaki detaylı kaynağı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Atama Kuralları (Assignment Rule)*

Belirli kriterlere dayanarak (İstanbul, İzmir vb. gibi bölgeler veya müşteri kaynağı (web formlar, sosyal medya vb.) kayıtları otomatik olarak kullanıcılara atamanıza izin veren bir kuraldır. Atama kuralları hakkındaki detayl dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

B

Bağımlılık (Dependency)

Bağımlılık, bir görevin tamamlanmasının başka bir görevin tamamlanmasına bağlı olduğu görevler veya faaliyetler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Başka bir deyişle, bir görev ancak başka bir görev tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebiliyorsa bağımlılık söz konusudur. Proje yönetiminde bağımlılıklar, projenin sorunsuz ilerlemesini ve başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamak için görevlerin hangi sıra ve düzende yürütülmesi gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.

Bağlantılar (Connections)*

Zoho CRM hesabını üçüncü taraf bir uygulamaya bağlayan bir kimlik doğrulama mekanizmasıdır. Bağlantılar hakkındaki detaylı dokümanı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Bölge Yönetimi (Territory Management)*

Genel Terim : Bölge yönetimi, bir organizasyonun belirli coğrafi bölgelerdeki operasyonlarını yönetme sürecidir. Bu, performansı izlemeyi, kaynakları yönetmeyi ve yerel stratejiler geliştirmeyi içerir.


Bir kuruluşun satış gücü yapısını bölgelere ayıran bir özelliktir. Böylece Zoho CRM'deki hesaplar coğrafya, sektör, ürün grubu ve beklenen gelire göre gruplandırılabilir ve satış görevlileriyle paylaşılabilir. Bölge yönetimi hakkındaki detaylı dokümanı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

B2B Pazarlama (B2B Marketing)

Bu strateji, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetlerini diğer işletmelere pazarlamayı amaçlar. B2B pazarlaması, genellikle işletmelerin ihtiyaçlarına ve profesyonel gereksinimlerine odaklanır. Bu yaklaşım, işletmeler arasında işbirliği ve ticaretin artırılmasına yönelik tasarlanmıştır. B2B pazarlaması, özel endüstri terimleri, teknik detaylar ve iş gereksinimleri gibi faktörleri içerebilir. Bu strateji, genellikle uzun vadeli iş ilişkilerinin kurulmasını ve sürdürülmesini hedefler.

Burndown Grafiği (Burndown Chart)

Bir "burndown" grafiği, bir proje veya sprint içinde kalan iş miktarını zaman karşısında gösteren grafiksel bir temsildir. Bu grafik, tamamlanması gereken iş miktarını göstererek ilerlemeyi görselleştirmeye yardımcı olur ve takımın belirlenen süre içinde hedeflerine ulaşma yolunda olup olmadığını gösterir.

Büyüme Odaklı Pazarlama (Growth Marketing)

Büyüme odaklı pazarlama, pazarlama süreçlerinde veri analizini merkeze alarak, kampanyaların etkililiğini artırmayı amaçlar. Veriye dayalı içgörülerle donanmış olan bu strateji, pazarlama çabalarını daha doğru ve verimli hale getirir. Bu doğrultuda, büyüme pazarlaması, pazarlama faaliyetlerini sürekli olarak izler, analiz eder ve optimize eder. Bu sayede, gerçek verilere dayalı olarak etkili stratejiler geliştirilir ve işletmelerin büyüme hedeflerine ulaşmaları desteklenir.

C

Campaigns (Kampanyalar)*

Genel Terim : Kampanyalar, genellikle belirli bir süre boyunca planlanan ve uygulanan pazarlama ve reklam stratejileridir. Bu stratejiler, ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapmak, satışları artırmak, müşteri sadakatini güçlendirmek veya belirli bir hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir.


İşletmenizdeki e-posta pazarlama kampanyalarını planlamanıza ve izlemenize yardımcı olan bir araçtır. Kampanyalar modülü hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.


CAPM Sertifikasyonu (CAPM Certification)

Certified Associate in Project Management (CAPM)® Sertifikasyonu, Project Management Institute (PMI) tarafından sunulan ve sahibinin giriş seviyesi proje yönetimi pozisyonları için hazırlıklı olduğunu gösteren bir belgedir. Sertifikayı almak için PMI'a kaydolmanız, bir ücret ödemeniz ve proje kapsamı, kaynak yönetimi ve satın alma gibi yaygın proje yönetimi becerileriyle yeteneğinizi test eden bir sınavı geçmeniz gerekir.

Coğrafi Çevreleme (Geofencing)

Coğrafi çevreleme, tanımlanmış bir alana giren müşterileri hedeflemenin bir yoludur. GPS veya wi-fi gibi dijital araçları kullanarak belirli bir alanın etrafında dijital bir parametre oluşturmayı ve bir kişi alana girdiğinde kupon sunan bir metin mesajı gibi bir eylemi tetiklemeyi içeren konum tabanlı pazarlamadır.

CRM

Açılımı müşteri ilişkileri yönetimi olan CRM, müşteri verilerini merkeze alarak, müşteri etkileşimlerini izlemek, analiz etmek ve optimize etmek için tasarlanmıştır. CRM yazılımları, müşteriyle etkileşim geçmişi, iletişim bilgileri, satın alma geçmişi gibi verileri tek bir merkezi yerde toplar ve bu verileri kullanarak daha kişiselleştirilmiş pazarlama ve satış stratejileri oluşturmayı sağlar. 

CRM Değişkenleri (CRM Variables)*

Zoho CRM hesabınızda statik ve yeniden kullanılabilir bilgileri depolamak için kullanılan varsayılan modül alanlarıdır. E-posta şablonları ve adres mektup birleştirme şablonları CRM değişkenlerini kullanır. Örneğin, CRM değişkenlerini özel işlevlerle kullanarak daha iyi veri bütünlüğü ve yeniden kullanılabilirlik sağlayabilirsiniz. Zoho CRM değişkenleri hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Ç

Çalışma Saatleri (Shift Hours)*

Kuruluşun iş saatleri içindeki çalışma saatleridir. Bir vardiya her gün aynı saatlere veya her gün farklı saatlere sahip olabilir. Çalışma saatleri hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Çeviriler (Translations)*

Zoho CRM'de alan adlarını ve seçim listesi değerlerini 28 dile çevirmenize yardımcı olan bir özelliktir. Zoho CRM içerisindeki çeviri süreçlerini anlatan detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Çıktılar (Deliverables)

Çıktılar, bir projenin tamamlanabilmesi için bitmesi gerekenlerdir. Sonuç olarak, çıktılar basitçe bir projenin başarıyla tamamlanması için projenin yaşam döngüsü boyunca tamamlanması gereken ürünler, hizmetler veya sonuçlardır. Bunlar, yeni bir iç sürecin geliştirilmesi gibi soyut sonuçlardan fiziksel prototipler gibi somut ürünlere kadar her şeyi içerebilirler.

Çok Kanallı Pazarlama (Omnichannel Marketing)

Çok kanallı pazarlama, bir müşterinin bir markayla etkileşime girdiği farklı platform ve kanalların bir kombinasyonunu içerir. Bu yaklaşım, müşterilerin web siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, fiziksel mağazalar ve diğer dijital veya geleneksel kanallar aracılığıyla gerçekleşebilir. Çok kanallı pazarlama, müşterilerin tercih ettikleri iletişim yöntemlerini ve platformlarını dikkate alır ve markanın bu çeşitli kanallarda verimli bir deneyim sunmasını sağlar.

Çoklu Seçim Alanı (Multi-Select Field)*

Genel Terim : Çoklu seçim alanı, genellikle web formu, anketler veya yazılım arayüzlerinde kullanılan bir öğedir. Kullanıcılara bir dizi seçenek sunar ve birden fazla seçeneği seçmelerine olanak tanır. Bu, kullanıcıların birden fazla seçeneği işaretleyebileceği veya seçebileceği esnek bir yaklaşım sağlar, böylece çeşitli tercihlerini ifade edebilirler.


Kullanıcıların belirli bir alan için birden fazla değer seçmesine olanak tanıyan bir alandır. Örneğin, bir emlak şirketi için 'Tercih Edilen Olanaklar' alanı, Hastane, Eczane, Süpermarket veya Spor Salonu arasından birden fazla seçenek seçmenize izin verebilir. Çoklu seçim alanı üzerine detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.


Çoklu Para Birimleri (Multi Currencies)*

Genel Terim : Çoklu para birimleri, uluslararası ticaret veya çok uluslu işletmelerde kullanılan birden fazla para birimi sistemidir. Bu, farklı ülkeler arasındaki işlemlerde veya finansal raporlamada çeşitli para birimlerinin kabul edilmesini sağlar.

Küresel olarak faaliyet gösteren işletmeler, farklı ülkeler için farklı para birimleri kullanabilir. Çoklu döviz kurları üzerine detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Çözümler (Solutions)*

Müşteriler tarafından iletilen vakalar veya sorunlar için çözümleri depolayan sistem tanımlı bir modüldür. Çözümler modülü hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

D

Denetim Günlüğü/Geçmişi (Audit Log)*

Genel Terim : Denetim geçmişi veya günlüğü, bir sistemin veya organizasyonun yaptığı işlemlerin kaydedildiği bir kayıt sistemidir. Bu kayıtlar, kimin ne zaman ne yaptığını ve sistemdeki önemli olayları belgelemek için kullanılır. Güvenlik izleme ve yasal uyumluluk gibi amaçlar için önemlidir.


CRM kullanıcılarının bir kayıt üzerinde gerçekleştirdiği eylemlerin listesini kronolojik sırayla görüntülemenizi sağlar. Denetim geçmişi üzerine detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.Dışa Aktarma (Export)*

Genel Terim : Dışa aktarma, bir bilgisayar programında veya bir veritabanında bulunan verilerin, genellikle başka bir programa, dosyaya veya sistem dışındaki bir kaynağa kopyalanması veya taşınması işlemidir. Bu işlem, verilerin paylaşılması, yedekleme, raporlama veya başka bir işlemde kullanılması amacıyla gerçekleştirilir.


Bireysel modüllerden veri toplayan ve bunları harici kaynaklara aktaran bir süreçtir. Dışa aktarım konusundaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.Dijital Pazarlama (Digital Marketing)

Dijital pazarlama, SEO ve sosyal medya gibi çeşitli dijital kanalları kullanarak müşterilerle bağlantı kurmayı ve etkileşim sağlamayı amaçlayan bir reklamcılık biçimidir. Bu yöntem, internet arama motorlarındaki sıralamaları iyileştirerek ve sosyal medya platformlarında marka bilinirliğini artırarak, markaların çevrimiçi varlığını güçlendirmeyi hedefler.

Doğrudan Maliyetler (Direct Costs)

Proje yönetiminde doğrudan maliyetler, işgücü, ham kaynaklar ve ekipman maliyeti gibi tek ve belirli bir proje için geçerli olan tüm maliyetleri ifade eder.Bir proje bütçesi planlanırken, doğrudan maliyetler en çok dikkate alınan ve belki de projenin nasıl tamamlanacağı üzerinde en büyük etkiye sahip olan maliyetlerdir.

Doğrudan Pazarlama (Direct Marketing)

Doğrudan pazarlama, müşterilere posta, e-posta veya kısa mesaj gibi kanallar aracılığıyla doğrudan mesaj göndererek ulaşmanın bir yoludur. Doğrudan pazarlama, geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için diğer dolaylı medya türlerini kullanmak yerine, satın alma gibi daha hızlı bir aksiyon yaratmak amacıyla tek tek müşterilerle iletişim kurar.

Dolaylı Maliyetler (Indirect Costs)

Proje yönetiminde dolaylı maliyetler, herhangi bir projeye atfedilemeyen ancak yine de onları etkileyebilecek idari ve yönetim maliyetleri gibi tüm genel maliyetleri ifade eder. Aslında, dolaylı maliyetler sadece belirli bir projeyi değil birden fazla projeyi etkiler ve genellikle zaman içinde nispeten sabit kalır.

Dönüşüm Oranı (Conversion Rate)

Dönüşüm oranı, bir bültene kaydolmak veya bir satın alma işlemini tamamlamak gibi belirlenmiş bir hedefi tamamlayan kişilerin yüzdesini izleyen önemli bir pazarlama metriğidir. Bu durumlarda potansiyel müşteriler ödeme yapan müşteriler olmaya yaklaşır ve dolayısıyla "dönüşür". Yüksek bir dönüşüm oranı, etkili bir pazarlama stratejisi veya reklam kampanyası anlamına gelir.

Döviz Kuru (Exchange Rates)*

Bir para birimindeki tutarı kuruluşunuz tarafından kullanılan ana para birimine dönüştürmek için kullanılan bir araçtır. Döviz kurları üzerine detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Durumlar (States)*

Bir kaydın bir iş sürecinde geçtiği farklı aşamalardır. Durumlar Blueprint ve CommandCenter'da yapılandırılır. Durum aşamasının anlatıldığı detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

E

Entegrasyon (Integration)*

Genel Terim : Entegrasyon, farklı sistemlerin veya bileşenlerin bir araya getirilerek uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan süreçtir. Bu süreç, genellikle veri veya işlevsellik paylaşımını içerir ve farklı sistemler arasında iletişim kurulmasını gerektirir. Entegrasyon, iş süreçlerini daha verimli hale getirir, veri tutarlılığını sağlar ve işletmelerin daha iyi kararlar almasına olanak tanır.

E-Posta Bildirimi (Email Notification)*

Genel Terim : E-posta bildirimi, bir kullanıcıya belirli bir olayın veya durumun gerçekleştiğini bildirmek için e-posta yoluyla gönderilen otomatik bir iletişimdir. Örneğin, bir web sitesine kayıt olduğunuzda veya bir şifre sıfırlama isteği gönderdiğinizde, bu platform size e-posta bildirimleri göndererek işleminizin tamamlandığını doğrular. E-posta bildirimleri, kullanıcıların hesap güvenliğini ve etkinliklerini takip etmelerine yardımcı olur ve iletişimde kalmalarını sağlar.


Belirlenen koşul/koşullar yerine getirildiğinde müşterilere otomatik olarak e-posta göndermek için ayarlayabileceğiniz otomatik bir iş akışıdır. Örneğin, bir müşteri satın alma işlemi yaptığında e-posta gönderilmesi. E-Posta bildirimleri hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

E-Posta Şablonları (Email Templates)*

Genel Terim : E-posta şablonları, belirli bir format veya düzen içinde hazırlanmış olan, genellikle tekrar eden mesajların kolayca oluşturulması için kullanılan önceden yapılandırılmış iletişim formatlarıdır. Bu şablonlar, benzer mesajların hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar ve kurumsal iletişimde, pazarlama kampanyalarında veya kişisel iletişimde kullanılabilir.


Bir mesajı birden fazla alıcıya göndermenizi sağlayan şablonlardır. E-Posta şablonlarıyla ilgili detaylı dokümanı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.E-Posta İçerisindeki Zia (Zia in Email)*

Zia, e-posta imzalarından sizin için veri toplar ve bunları müşterilerin iletişim bilgilerini zenginleştirmek için kullanır. Bu özelliğin detaylı anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

E-Posta Pazarlaması (Email Marketing)

E-posta pazarlaması, genellikle dijital pazarlama stratejileri içinde yer alan, müşterilere ulaşmak ve mevcut ürünleri tanıtmak için e-posta ile iletişim kuran bir pazarlama kanalıdır. Bu yöntem, markaların müşterilere doğrudan mesaj göndererek, onları bilgilendirmesini, etkileşim kurmasını ve dönüşümleri artırmasını sağlar.

Etiketler (Tags)*

Genel Terim : Etiketler (dijital), bilgiyi düzenlemek ve erişmek için kullanışlıdır, çünkü belirli bir konu veya özelliği vurgulamak için hızlı bir şekilde tanımlama imkanı sağlarlar. İnternet içeriği, müşteri verisi yönetimi, fotoğraf paylaşımları ve dosya yönetimi gibi çeşitli alanlarda etiketler yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tanımlama kolaylığı için bir kayda atanan anahtar kelimelerdir. Etiketler, iş akışları için kayıtları ayırmak ve gereksinimlerinize göre kriterler tanımlayarak özel liste görünümleri oluşturmak için kullanılabilir. Etiketlerin detaylı bir şekilde anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Etkileşim Başına Ödeme (Pay-Per-Impression)

Reklam verenin reklamın görüntülenme sayısına göre ödeme yaptığı bir modeldir. Bu modelde, reklamın görüntülendiği her birim için ödeme yapılır. Görüntüleme sayısı, reklamın hedef kitleye ulaştığı potansiyel izleyici sayısını belirtir ve reklam verenlerin kampanyalarının etkisini ölçmelerine yardımcı olur.

F

Fatura (Invoice)*

Satıcı tarafından alıcıya verilen, ürünleri, miktarları ve ürünler veya hizmetler için üzerinde anlaşmaya varılan fiyatı içeren bir fatura veya ticari belgedir. Zoho CRM üzerindeki faturalar modülü üzerine detaylı dokümanı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Fiyat Listeleri (Price Book)*

Bir ürünün normal fiyatlarının tüm tedarikçiler için listelendiği ve alıcıların mümkün olan en düşük fiyatı belirlemelerine olanak tanıyan bir kayıt defteridir. Zoho CRM üzerindeki fiyat listeleri hakkındaki detaylı dokümanı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Fiyat Esnekliği (Price Elasticity)

Fiyat esnekliği, bir malın fiyatındaki değişikliklerin, talep üzerindeki etkisini ifade eden ekonomik bir kavramdır. Bu kavram, bir malın fiyatındaki artış veya azalışın, tüketicilerin o malı ne kadar istediklerini değiştirme derecesini ölçer.

Fiyatlandırma Stratejisi (Pricing Strategy)

Fiyatlandırma stratejisi, bir işletmenin ürün ve hizmetleri için uygun fiyatları belirlemek için kullandığı bir metottur. Bu süreç, ürünlerin fiyatlarının doğru şekilde belirlenmesini sağlar çünkü fiyatların çok yüksek veya çok düşük olması, satışlarda azalmaya neden olabilir. Dolayısıyla, doğru fiyatlandırma stratejisi, işletmenin rekabet gücünü artırabilir ve karlılığını maksimize edebilir.

Fiyat Teklifi (Quote)*

Genel Terim : Fiyat teklifi, bir ürün veya hizmetin satın alınması için sunulan belirli bir fiyatın yazılı veya sözlü olarak ifade edilmesidir. Fiyat teklifleri, alıcılar için karar vermeyi kolaylaştırır ve işletmeler arasındaki ticari ilişkilerde temel bir rol oynar.


Bir müşteri ile bir satıcı arasında, talep edilen ürünlerin öngörülen süre içinde üzerinde anlaşılan fiyattan teslim edilmesine yönelik yasal bir anlaşmadır. Zoho CRM üzerindeki fiyat teklifleri üzerine detaylı dokümanı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Fonksiyonlar (Functions)*

Genel Terim : Fonksiyonlar, belirli bir giriş değerini alarak belirli bir işlem veya seriyi gerçekleştiren ve sonuç olarak bir çıkış değeri üreten matematiksel veya programlama yapı taşlarıdır. Genellikle bir isimle tanımlanır ve bir programın tekrar kullanılabilir ve modüler olmasını sağlar. Fonksiyonlar, karmaşık işlemleri küçük ve yönetilebilir parçalara böler, kod tekrarını azaltır ve programın düzenli ve okunabilir olmasını sağlar.

Zoho CRM'deki kullanıcılar, ilgili CRM modüllerindeki veya üçüncü taraf uygulamalardaki verileri güncellemek için kod parçacıkları oluşturabilir. Fonksiyonlar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Formül Alanları (Formula Fields)

Kullanıcı tarafından tanımlanan ve diğer standart veya özel alanlar tarafından döndürülen değerlere göre verileri dinamik olarak hesaplayabilen alanlardır. Formul alanları hakkında detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

G

Gantt Şeması (Gantt Chart)

Gantt şeması, proje zaman çizelgesini belirli ekip üyeleriyle ilişkilendirilen görevlere ve alt görevlere ayırarak bir projenin yol haritasını özetlemek için kullanılan önemli bir proje yönetim aracıdır. Gantt şeması, her bir görevi temsil etmek için yatay bir çubuk kullanan ve çubuğun uzunluğunun görevi tamamlamak için gereken süreyi temsil ettiği bir çubuk grafiktir.

GDPR Uyumluluğu (GDPR Compliance)*

Genel Terim : GDPR uyumluluğu, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) gerekliliklerine tam olarak uyum sağlama sürecidir. Bu, kişisel verilerin korunması, işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili standartları yerine getirerek kullanıcıların gizliliğini ve veri güvenliğini sağlamak için gereken adımların alınması anlamına gelir. GDPR uyumluluğu, şirketlerin veri toplama, depolama ve işleme süreçlerini gözden geçirip güncellemeler yaparak yasal gereksinimlere uyum sağlamasını içerir.

Zoho CRM'deki Genel Veri Koruma Yönetmeliği, AB tarafından belirlenen gizlilik haklarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Zoho CRM'in GDPR uyumluluğu üzerine dokümantasyonunu (İngilizce) okumak için tıklayın.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.


Geçiş (Transition)*

Blueprint ve CommandCenter'da iki durum arasındaki bir bağlantıdır. Bir kaydın bir durumdan diğerine geçmesi için gereken koşulları belirler. Geçişlerin anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Geliştirici (Developer)

Geliştirici, genellikle yazılım veya teknoloji alanında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. Yazılım geliştirme, web geliştirme, mobil uygulama geliştirme veya diğer teknoloji projelerinde çalışabilirler. Geliştiriciler genellikle kodlama, yazılım tasarımı ve problemleri çözme konularında uzmandırlar.

Geliştirici Alanı (Developer Space)*

Kendi veya üçüncü taraf uygulamalarınızı kolaylıkla özelleştirmek ve entegre etmek için İşlevler, Bağlantılar, Widget'lar ve API'ler gibi çeşitli özellikler sunar. Geliştirici alanları hakkında detaylı bilgi verilen kaynakları (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Geliştirme Ekibi (Development Team)

Geliştirme ekibi, bir yazılım, hizmet veya ürünün başından sonuna kadar geliştirilmesinde çalışan bireylerin bir araya geldiği bir gruptur. Bir geliştirme ekibinin tam yapısı projeden projeye ve kuruluştan kuruluşa değişir, bu nedenle bir proje yöneticisinin veya proje koordinatörünün bir geliştirme ekibindeki rolü bir yerden diğerine önemli ölçüde değişebilir.

Gerilla Pazarlama (Guerilla Marketing)

Gerilla pazarlama, marka ilgisini çekmek veya bir ürünü tanıtmak için düşük maliyetli ve sürpriz unsurları kullanan bir pazarlama stratejisidir. Bu yaklaşım, geleneksel reklam tekniklerinden farklı olarak yaratıcı ve etkileyici taktikler kullanarak dikkat çeker. Gerilla pazarlama, genellikle beklenmedik ve yenilikçi yöntemlerle hedef kitleye ulaşmayı hedefler, böylece markanın veya ürünün görünürlüğünü artırır ve etkileşimleri teşvik eder.

Google Ads Uzmanı (Google Ads Specialist)

Google Ads uzmanı, genellikle bir kampanyayı araştırarak, planlayarak ve uygulayarak Google Ads kampanyalarını yöneten uzmandır. Bu uzmanlar, reklam bütçesini optimize etmek, anahtar kelimeleri seçmek, reklam metinlerini oluşturmak ve reklam performansını analiz etmek gibi görevleri üstlenir. Google Ads uzmanları, markaların çevrimiçi görünürlüğünü artırmak ve hedef kitlelerine ulaşmak için stratejik reklam çözümleri sunarlar.

Görev (Task)*

Bir kullanıcının öngörülen bir süre içinde gerçekleştirmesi gereken ürün demosu veya web semineri gibi herhangi bir faaliyettir. Görevlerin detaylı anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Görev Yönetimi (Task Management)

Görev yönetimi, daha büyük bir proje ve onun yaşam döngüsü içinde bir görevi izleme, takip etme ve yürütme sürecidir. Her görevin bir projenin tamamlanmasında önemli bir rol oynaması nedeniyle, görev yönetimi bir proje yöneticisinin temel bir parçasıdır.

Görsel Doğrulama (Image Validation)

Portal, API veya manuel giriş yoluyla CRM'e yüklenen görüntülerin sisteme girmeden önce doğrulandığı bir süreçtir. Görsel doğrulama üzerine detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Görüntülü Reklamcılık (Display Advertising) 

Görüntülü reklamcılık, dijital reklamcılıkta kullanılan bir yöntemdir. Web sitelerinde genellikle yanlarda veya üst ya da alt kısımlara yakın yerlerde görülen reklamları içerir. Bu reklamlar, metin, görsel veya videolar gibi çeşitli formatlarda olabilir ve genellikle hedef kitleye uygun web sitelerinde yayımlanır. Görüntülü reklamlar, markaların çevrimiçi görünürlüğünü artırmak, potansiyel müşterilere ulaşmak ve marka bilinirliğini güçlendirmek için kullanılır.

Gözden Geçirme Süreci (Review Process)*

CRM sistemine girmeden önce bir kaydın alanlarının gözden geçirilmesini sağlayan bir süreçtir. Gözden geçirme süreçlerinin detaylı anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Günlük Durum Toplantıları (Daily Standups)

Agile proje yönetiminde, günlük durum toplantıları, projelerin nasıl ilerlediğini takip etmek ve herhangi bir engeli belirlemek için günlük olarak yapılan kısa toplantılardır. Adını, spor salonuna olan benzerliğinden alır. Geleneksel olarak, bu toplantılar, katılımcılar ayakta olduğunda toplantının kısa tutulması gerektiği varsayımı üzerine çalışır.

H

Hedef Pazar (Target Market)

Hedef pazar, bir işletmenin ürün veya hizmetini satın alma olasılığı en yüksek olan belirli bir grup potansiyel müşterileri ifade eder. Bu grup, genellikle işletmenin ürün veya hizmetine ihtiyaç duyan ve satın alma kararı alabilecek kişilerden oluşur. Hedef pazar belirleme süreci, işletmelerin pazarlama stratejilerini ve kaynaklarını en etkili şekilde kullanmalarına yardımcı olur.

Hemen Çıkma Oranı (Bounce Rate)

Hemen çıkma oranı, bir web sayfasını ziyaret eden ancak sayfa içeriğiyle etkileşime geçmeden, yani başka bir sayfaya tıklamadan veya bir eylem gerçekleştirmeden terk eden ziyaretçilerin yüzdesidir. Bu oran, bir web sitesinin ziyaretçilerinin sayfa içeriğini ne kadar etkili bulduğunu ve ilgili buldukları içerikle ne kadar etkileşime girdiklerini gösterir.

Hesap (Account)*

Genel Terim : Hesap, genellikle kurumsal firmalara satış yapan firmalarda sıkça kullanılan bir terimdir. Genel olarak kurumsal satış yapılan veya yapılması olası olan şirketlere "hesap" denir. Muhasebe terminoloji içerisindeki "hesap" teriminden farklı bir söyleyiştir.

Kuruluşunuzun iş yaptığı veya gelecekte iş yapmayı planladığı bir şirket (veya şirket içindeki departman). Bir veya daha fazla müşteri bir hesapla ilişkilendirilebilir. Hesap yapısının anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Hiyerarşi Tercihi (Hierarchy Preference)*

Bir kuruluşun hiyerarşisidir (örneğin rol hiyerarşisi veya raporlama hiyerarşisi). Herhangi bir zamanda, bir kuruluş için yalnızca bir tür hiyerarşi olabilir. Hiyerarşi yapısının anlatıldığı detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

I

IMAP*

Genel Terim : IMAP (Internet Message Access Protocol), e-posta istemcilerinin e-posta sunucularına bağlanmak ve e-posta mesajlarını okumak, göndermek ve yönetmek için kullandığı bir iletişim protokolüdür. IMAP, e-posta mesajlarını sunucuda saklar ve istemci cihazlar arasında eşitlenmesine olanak tanır, böylece e-postalara herhangi bir cihazdan erişilebilir. 


İnternet İleti Erişim Protokolü anlamına gelir ve tüm dünyadaki e-posta istemcileri tarafından e-posta iletilerini bir posta sunucusundan almak için kullanılır. Zoho CRM içerisindeki IMAP yapısının anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.


Inbound Pazarlama (Inbound Marketing)

Inbound pazarlama, içerik ve deneyimler aracılığıyla tüketicileri çekmeyi hedefleyen bir stratejidir. Bu yaklaşım, potansiyel müşterilerin markanın sunduğu değerleri keşfetmelerini ve sonunda müşteriye dönüşmelerini sağlar. İçerik pazarlaması, blog yazıları, videolar, sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli içerik türlerini kullanarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi ve etkileşime girmeyi amaçlar. Bu süreçte, tüketicilerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına odaklanarak, onlara değerli bilgi ve çözümler sunulur.

Influencer Pazarlama (Influencer Marketing)

Influencer pazarlama, işletmelerin ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ya da markalarına daha fazla görünürlük kazandırmak için güçlü bir çevrimiçi varlığa sahip tanınmış kişilerle (genellikle "influencer" olarak adlandırılır) işbirliği yaptığı bir stratejidir.

İ

İçe Aktarma (Import)*

Genel Terim : İçe aktarma, genellikle bir bilgisayar programında veya bir sistemde, dış kaynaklardan (örneğin bir dosya veya başka bir sistem) veri alarak yerel bir veritabanına veya programın içine aktarma işlemidir. 

Çeşitli dış kaynaklardan veri toplama ve bunları Zoho CRM'e aktarma sürecidir. Zoho CRM üzerindeki içeriye veri aktarma yapısının anlatıldığı detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İçerik Pazarlaması (Content Marketing)

İçerik pazarlaması, hedef kitlenin ilgisini çekmek için bloglar, podcast'ler, videolar ve diğer medya türleri aracılığıyla ilgili, yetkili içerik geliştirmeyi amaçlayan pazarlamanın bir bölümüdür.

İçerik Stratejisi (Content Strategy)

İçerik stratejisi bloglar, podcast'ler ve videolar gibi içeriklerin geliştirilmesi, yayınlanması ve sürdürülmesine yönelik bir plandır. Bir strateji geliştirmek genellikle diğer şeylerin yanı sıra hedef kitlenizi araştırmayı, hangi içerik türlerini uygulayacağınıza karar vermeyi, içerik oluşturmak için bir süreç geliştirmeyi ve her içerik türünün başarısını ölçmeyi içerir.

İletişime Geçmek İçin En İyi Zaman (Best Time to Contact)*

Zia (Zoho CRM’in yapay zeka asistanı), bir müşteriyi aramak veya e-posta göndermek için en iyi zamanı, genellikle aramalara veya e-postalara yanıt verdikleri gün veya saatlerin analizine göre önerir. Bu özelliğin detaylı anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İlgili Liste (Related List)*

Genel terim : İlgili liste, belirli bir konu veya kategorideki öğelerin düzenli bir biçimde listelendiği bir doküman veya veri yapısıdır. Öğeler genellikle benzer özelliklere sahiptir ve liste, bu öğeleri kolayca bulmayı veya karşılaştırmayı sağlar. İlgili listeler, alışveriş listeleri, yapılacak (to-do) listeleri, ve sınıflandırma için kullanılan kategorik listeler gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Bir modülde, modülle ilişkili kayıtların listesinin görüntülendiği bir bölümdür. Örneğin, Kişiler modülü içindeki fırsatlar kayıtları. İlgili listeler hakkında detaylı kaynağı (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İlk Temas (First Touch)*

Genel terim : İlk temas, iş dünyasında genellikle yeni müşterilerle veya iş ortaklarıyla kurulan ilk iletişimi ifade eder. Bu iletişim genellikle telefon görüşmeleri, e-postalar veya yüz yüze görüşmeler gibi çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. İlk temasın amacı, karşılıklı iletişim başlatarak potansiyel bir iş ilişkisini tanıtmak, geliştirmek ve olası iş fırsatlarını keşfetmektir. İyi bir ilk temas, güven ve profesyonellik yansıtarak uzun vadeli iş ilişkilerinin temelini oluşturabilir.

İşletmenizin kampanya yatırım getirisini en iyi şekilde ölçmesine yardımcı olacak altı farklı ilişkilendirme modelinden birisidir. Bu özel model, müşterinin yolculuğundaki ilk temas noktasına tümüyle önem verir. Bu yapı hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İş Akışı Kuralları (Workflow Rules)*

Genel Terim : İş akışı kuralları, bir işletmede belirli iş süreçlerinin nasıl yönetileceğini gösteren kısa yönergelerdir. Görevlerin kim tarafından yapılacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini belirlerler.

Düzenli iş faaliyetlerini otomatikleştiren bir yapılandırmadır. Kayıt koşulu karşıladığında gerçekleşen sürekli bir süreçtir. İş akışları hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İş Akışı Önerisi (Workflow Suggestion)*

Kullanıcılar tarafından devamlı olarak gerçekleştirilen tüm iş faaliyetleri Zia tarafından tespit edilir ve iş akışları aracılığıyla otomatikleştirilmesi önerilir. İş akışı önerileri hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İş Akışı Uyarıları (Workflow Alerts)*

Zia'nın iş akışı yapılandırmalarındaki hatalar nedeniyle ortaya çıkması muhtemel anormallikleri tanımladığı ve işaretlediği bir yöntemdir. Kuruluştaki ilgili kişi veya kişilere bir e-posta şablonu gönderilir. İş akışı uyarıları hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İşlem Hattı (Pipeline)*

Genel Terim : İşlem hattı veya, belirli bir işi tamamlamak için sıralı adımlardan oluşan bir yapıdır. Her bir adım, işlemin bir parçasını gerçekleştirir ve sonucunu bir sonraki adıma ileterek işlemi tamamlar. İşlem hattı genellikle veri işleme, üretim, satış yönetimi, süreç yönetimi veya yazılım geliştirme gibi alanlarda kullanılır. Bu yapı, işlemleri parçalara böler, paralel çalışmayı teşvik eder ve işlem sürelerini azaltır.

Bir anlaşmanın geçtiği farklı aşamalardır. Her anlaşmanın farklı bir satış süreci olabilir ve bu süreç işlem hatları yardımıyla gösterilebilir. Bu yapı hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İşlem Hattı Aşamaları (Pipeline Stages)*

Potansiyel müşterinin satış döngüsündeki mevcut konumunu gösteren satış sürecinin görsel bir temsilidir. Hat alamaları hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

İş Tanımı Belgesi (Statement of Work)

Bir İş Tanımı Belgesi (SOW), bir takımın ve müşterinin proje sınırlarını belirten, yapacakları ve yapmayacakları işi gösteren bir belgedir. Sonuç olarak, bir SOW tüm paydaşlar için tek bir doğruluk kaynağı olarak hareket eder ve referans için proje kapsam beyanını içerir.

İzleme (Monitoring) 

Bir İş Tanımı Belgesi (SOW), bir takımın ve müşterinin bir proje çerçevesinde ne yapacaklarını ve yapmayacaklarını belirleyen bir belgedir. SOW, proje sınırlarını ve gereksinimlerini tanımlar ve tüm paydaşlar için tek bir doğruluk kaynağı olarak hareket eder. Ayrıca, projenin kapsam beyanını içerir ve ilgili taraflar arasında bir referans noktası sağlar.
J

Java SDK'ları*

Genel Terim : Java SDK'leri, Java programlama dilinde yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran araçlar ve kitaplıkların bir koleksiyonudur. Bu kitler, Java geliştiricilerinin uygulama yazarken ihtiyaç duyduğu derleyici, çalışma zamanı, hata ayıklama araçları ve çeşitli yardımcı kütüphaneleri içerir.

Java programları ve uygulamaları geliştirmek için kullanılan bir yazılım geliştirme ortamıdır. Bu, Java Runtime Environment (JRE), bir yorumlayıcı/yükleyici, derleyici, arşivleyici ve belge oluşturucuyu içerir. Bu yapı hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

K

Kanallar (Channels)*

Müşterilerinizle iletişiminizi geliştirmenize yardımcı olan çoklu iletişim platformlarından oluşan bir özellik. Bu platformlar arasında e-posta, telefon, sosyal medya, sohbet, satış sinyalleri ve portallar yer alır. Kanallar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kanban*

Kanban, bir projeyi tamamlamak için gereken görevleri sütunlar içine yerleştirilmiş kartlar kullanarak görselleştiren bir proje yönetim yöntemidir. Kanban'da bir görev bir kart üzerinde oluşturulur ve daha sonra tamamlanma yolunda ilerledikçe bir sütundan diğerine taşınır, bu da son sütun tarafından gösterilir. Kanban fiziksel veya dijital olarak yapılabilir ve genellikle Scrum veya Lean gibi diğer proje yönetimi yöntemleriyle birlikte kullanılır. *Genel kullanımZoho CRM üzerinde verileri düzenli bir şekilde görüntüleyen kart tabanlı bir görünümdür. Kanban Görünümü, potansiyel müşterilere ilişkin verileri durumlarına göre ayırır veya satışları iş hattındaki aşamalarına göre kategorize eder.Kanban görünümler hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kanvas Görünüm (Canvas View)*

Arka plan görüntüsü, renk, yazı tipleri, bölümler, tablolar, alan etiketleri olarak simgeler ve daha fazlası gibi tasarım öğelerini kullanarak liste görünümü ve kayıt ayrıntıları sayfasının arayüzünü özelleştirmenizi sağlayan bir görünümdür. Canvas Tasarım Stüdyosu hakkında detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kapsam Kayması (Scope Creep)

Kapsam kayması, bir projenin kapsamının proje başladıktan sonra değiştirilmesi veya genişletilmesidir. Kapsam kayması genellikle iyi tanımlanmamış bir proje kapsamı, iletişimsizlik veya projenin kötü yönetilmesi nedeniyle ortaya çıkar. Kapsam kayması işletmeler için maliyetli olabilir ve bir projenin gelişiminin ilerlemesini engelleyebilir.

Kayıt Düzeyinde Paylaşım (Record-Level Sharing)*

Genel Terim : Kayıt düzeyinde paylaşım, bir veritabanı işlemi sırasında aynı kayda birden fazla kullanıcının veya işlemin aynı anda erişmesine izin veren bir veritabanı yönetimi kavramıdır. Bu yaklaşım, veritabanı işlemlerinin eşzamanlılığını artırarak performansı ve erişilebilirliği optimize etmeyi amaçlar.

CRM'de yönetici profiline sahip kullanıcıların kayıtlarını kuruluştaki diğer kullanıcılarla paylaşmasına olanak tanıyan bir paylaşım çeşididir. Bu yapının detaylı anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kayıt Sahibi (Record Owner)*

Kaydın sahibi olan bir CRM kullanıcısına denir. Kayıt sahibi, kaydı düzenleme, paylaşma veya güncelleme ayrıcalığına sahiptir. Kayıt sahibi bir satış temsilcisi, yönetici veya CRM'e erişimi olan başka bir kullanıcı olabilir.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kaynak Dengeleme (Resource Leveling)

Kaynak dengeleme, çakışan programlama sorunlarını ve aşırı tahsis edilmiş kaynakları yeniden dağıtarak ve ayarlayarak çözen bir proje yönetimi tekniğidir. Kaynaklar, bir görevi tamamlamak için gereken insan kaynaklarını veya görev sırasında kullanılan gerçek araçları ve hammaddeleri içerebilir. Kaynak seviyelendirme, projelerin verimli ve zamanında tamamlanmasını sağlar.

Kaynak Takvimi (Resource Calendar)

Kaynak takvimi, projenin zamanında tamamlanmasını sağlayacak tarih ve saatlerde verimli bir şekilde planlanabilmeleri için ekip üyelerinin uygunluğunu izleyen ve beceri düzeylerini gösteren bir proje yönetim aracıdır.  Kaynak takvimleri, proje yöneticilerinin kimin hangi görevi tamamlayacağını planlamasına yardımcı olmanın yanı sıra, projenin yaşam döngüsü boyunca kaynak tahsisini etkileyebilecek tatiller ve iş dışı günler gibi potansiyel olarak önemli tarihleri de işaretler.

Kazanılmış Medya (Earned Media)

Kazanılmış medya, tanıtım hakkında düşünmenin başka bir yoludur. Esasen, işletmenize atıfta bulunan ve dolayısıyla bir şekilde reklamını veya tanıtımını yapan, ancak bunun için ödeme yapmadığınız medyadır.

Kilometre Taşı (Milestone)

Kilometre taşı, bir projedeki önemli bir hedefi, görevi veya olayı gösteren bir işarettir. Kilometre taşları genellikle bir projeyi ayrı aşamalara bölmek ve belirli bir zamana kadar tamamlanması gereken kaynakları ve eylemleri planlamak için kullanılır.

Kimlik Doğrulama (Auth Token)*

Genel Terim : Kimlik doğrulama, bir kullanıcının veya sistemin kimliğini doğrulama sürecidir. Bu süreç, genellikle kullanıcı adı ve parola gibi bilgilerle gerçekleştirilir ve erişim izni sağlar.


Zoho CRM hesabınızdaki API'leri kullanma izni veren kimlik doğrulama belirtecidir. Detaylı dokümanasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kişiler (Contacts)*

Bir iş fırsatı için iletişim kurduğunuz kişiler. B2B senaryosunda, iş ortaklarınız veya ortaklarınız için irtibat noktası olabilirler. Bu modül hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kişisel Bilgi Alanı (Personal Field)*

Genel Terim : Kişisel bilgi alanı, bir kişinin adı, adresi, telefon numarası, doğum tarihi gibi özel bilgilerinin saklandığı, işlendiği ve korunduğu bir veri alanıdır. Bu alan, genellikle gizlilik politikalarına ve veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanır ve kişisel verilerin yetkisiz erişim ve kötüye kullanımdan korunmasını sağlar.

E-posta adresleri, konum, telefon numaraları vb. gibi müşterinin kişisel verilerini içeren alanlar kişisel alanlar olarak işaretlenir. Hassas alanlar olarak da kategorize edilebilirler, bu da bu tür veriler toplanırken ekstra özen gösterilmesi gerektiği anlamına gelir. Kişisel bilgi alanları hakkındaki detaylı dokümantasyonu okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kopyalama Özelleştirmesi (Copy Customization)*

Bir CRM hesabındaki özelleştirmeleri ve yapılandırmaları başka bir CRM hesabına kopyalamanıza olanak sağlayan bir özelliktir. Bu özellik hakkındaki detaylı dokümantasyonu okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kriter Modeli (Criteria Pattern)*

Genel Terim : Kriter modeli, bir karar alma sürecinde kullanılan bir yöntem veya çerçevedir. Bu modelde, belirli bir kararı vermek için kullanılacak kriterler ve bu kriterlere göre değerlendirilecek seçenekler tanımlanır. Her bir kriterin önemi ve ağırlığı belirlenir ve ardından seçenekler bu kriterlere göre değerlendirilir. Kriter modeli, karmaşık kararları sistematik bir şekilde ele almayı ve daha bilinçli kararlar almaya yardımcı olur.

Belirlenen ölçütlere göre bir dizi nesneyi filtrelemenize yardımcı olan bir kriter modelidir. Bu özellik üzerine detaylı dokümantasyonu okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kritik Yol Yöntemi (Critical Path Method)

Kritik yol yöntemi (CPM), bir projenin tüm gerekli görevlerinin belirlenip zamanlama için kullanıldığı projelerin analiz edilmesi, planlanması ve zamanlanması için kullanılan bir tekniktir. Proje yönetiminde, kritik yol, tamamlanması gereken en uzun görev ve bağımlılık dizisiyle birlikte her birinin ne kadar süreceğinin bir tahminini içerir. CPM, gerçekçi proje zaman çizelgeleri oluşturmak için önemlidir.

Kullanıcı (User)*

Genel Terim : Kullanıcı, bir ürünü, hizmeti veya sistemi kullanan bireyi ifade eder. Kullanıcılar, bir web sitesini ziyaret eden, bir uygulamayı kullanan, bir cihazı operasyonel hale getiren veya bir hizmetten yararlanan herhangi bir kişiyi içerebilir. Kullanıcıların beklentilerini, ihtiyaçlarını ve deneyimlerini anlamak, ürün ve hizmetlerin etkili bir şekilde tasarlanması ve sunulması için önemlidir.

Kuruluşun Zoho CRM hesabına erişimi olan bir kişidir. Yönetici tarafından verilen izinlere göre faaliyetler gerçekleştirebilir, kendi kayıtlarını yönetebilir ve kuruluştaki diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan kayıtlara erişebilirler. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Kullanıcı Arayüzü (UI) 

Kullanıcı Arayüzü (UI), bir kullanıcının bir uygulama, web sitesi veya diğer dijital ürünle etkileşime girmesini sağlayan grafiksel ve dokunsal öğelerin tasarımını ve düzenlemesini içeren disiplindir. UI tasarımı, kullanıcıların ürünle kolayca etkileşim kurmalarını ve istedikleri işlevleri yerine getirebilmelerini sağlamak için kullanıcı dostu ve erişilebilir bir deneyim sunmayı amaçlar.

Kullanıcı Deneyimi (UX) 

Kullanıcı Deneyimi (UX), bir kullanıcının bir ürün veya hizmetle etkileşimini değerlendiren ve iyileştiren disiplindir. UX tasarımı, kullanıcıların ürünü kullanırken yaşadıkları deneyimin genel kalitesini artırmayı hedefler. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve hedeflerini anlamak ve onlara kullanıcı dostu, etkili ve tatmin edici bir deneyim sunmak UX tasarımının ana odak noktalarıdır.

Kullanıcı Arayüzü (UI) Tasarımcısı (User Interface Designer)

Bir kullanıcı arayüzü (UI) tasarımcısı, bir uygulamanın, web sitesinin veya cihazın grafik arayüzünü tasarlayan ve kullanıcıların kolayca etkileşimde bulunabileceği bir deneyim sağlamayı amaçlayan kişidir. UI tasarımcıları, renk, düzen, görseller ve kullanıcı etkileşimi gibi unsurları kullanarak, kullanıcıların ürünle etkileşimini kolaylaştıran estetik ve işlevsel arayüzler oluştururlar.

Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımcısı (User Experience Designer)

Bir kullanıcı deneyimi (UX) tasarımcısı, bir ürün veya hizmetin kullanılabilirliğini, eğlencesini ve erişilebilirliğini artırmak için çalışan kişidir. Kullanıcı deneyimi tasarımcıları, kullanıcıların ürünle etkileşimlerini daha kolay, keyifli ve verimli hale getirmek için arayüzleri ve işlevleri tasarlarlar. Bu tasarımcılar, kullanıcıların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve zorluklarını anlamak için kullanıcı araştırmaları yaparlar ve bu bilgileri ürün tasarımında kullanarak kullanıcı dostu bir deneyim oluştururlar.

Kullanıcı Kabul Testi (User Acceptance Testing)

Kullanıcı kabul testi (UAT), yazılımın işlevselliğini değerlendirmek için gerçek dünya ortamında test edildiği yazılım geliştirme sürecinin son aşamasıdır. Proje geliştirme sürecinin son aşaması olarak, UAT yalnızca yazılımın müşterilerin gerçek dünya sistemlerinde nasıl çalıştığını gözlemlemek ve entegrasyondan kaynaklanabilecek herhangi bir engeli gidermekle ilgilenir.

Kullanıcı Yolculuğu Haritaları (User Journey Maps)

Kullanıcı yol haritaları, bir kullanıcının deneyimini görsel olarak temsil etmenin bir yoludur ve özellikle kullanıcı deneyimi (UX) ve kullanıcı arayüzü (UI) ekiplerine ürün tasarımı üzerinde çalışırken yardımcı olabilir. Bu haritalar, kullanıcıların bir ürün veya hizmetle etkileşimlerini adım adım göstererek, kullanıcıların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve deneyimlerini anlamak için bir çerçeve sağlar. Kullanıcı yol haritaları, ürün geliştirme sürecinde önemli kararlar almak ve geliştirmeler yapmak için bir rehber olarak kullanılabilir.
L

Lineer Model (Linear)*

ROI değerini baştan sona tüm kampanyalar arasında eşit olarak dağıtan bir pazarlama ilişkilendirme modelidir. Bu modelin detaylı anlatıldığı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Liste Görünümü (List View)*

İş gereksinimlerinize göre müşteriye özel verileri görüntülemenizi sağlayan tanımlanmış bir dizi kriter aracılığıyla kayıtların gruplandırılmasına denir. Liste görünümü hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

M

Makro (Macro)*

Her zaman birlikte gerçekleşen ve otomatik olarak gerçekleşecek şekilde ayarlanabilen bir grup faaliyettir. Makrolar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Makro Öneri (Macro Suggestion)*

Zia'nın art arda gerçekleşen bir dizi faaliyeti otomatikleştirmeye yönelik bir önerisi. Makro önerileri hakkındaki detaylı dokümantasyonu okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Marka Pazarlaması (Brand Marketing)

Marka pazarlaması, bir markanın ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerinin daha fazla ilgi görmesini sağlayan pazarlama stratejileri ve kampanyaları geliştirmeyi gerektirir. Marka pazarlaması, satışa odaklanmak yerine potansiyel ve mevcut müşterilerle bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır.

Marka Sadakati (Brand Loyalty)

Marka sadakati, müşterilerin bir markayı tercih etmesi ve zaman içinde ürünlerini satın almaya veya hizmetlerini kullanmaya devam etmesidir. Bu müşteriler genellikle önemli pazarlama çabalarına ihtiyaç duymazlar çünkü marka zaten onların bağlılığını kazanmıştır.

Marka Yöneticisi (Brand Manager)

Marka yöneticisi, bir markayı rakiplerinden ayırmak için stratejiler geliştirmekten ve müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmaktan sorumlu kilit bir pazarlama pozisyonudur.

Martech

MarTech, pazarlama teknolojisi endüstrisini ifade eder. Bu kapsamda, pazarlama ekiplerinin hedeflerine ulaşma çabalarını optimize etmek için kullandığı yazılımları içerir. MarTech çözümleri, pazarlama süreçlerini otomatize etmek, verileri analiz etmek, kampanya yönetimini sağlamak ve müşteri etkileşimlerini yönetmek gibi çeşitli alanlarda kullanılır. Bu teknolojiler, pazarlama stratejilerinin etkinliğini artırmak ve işletmelerin rekabet avantajını güçlendirmek için kullanılır.

Medya Planlama (Media Planning)

Medya planlama, bir pazarlama ekibinin yeni bir kampanya başlatmadan önce reklam çabalarını nereye odaklaması gerektiğini belirleme sürecidir. Bu süreç kanalların, platformların ve kitlelerin analizini içerebilir.

Mega Projeler (Mega Projects)

Mega Projeler, tamamlanması genellikle yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolara mal olan büyük ve karmaşık projelerdir. Tipik olarak mega projeler, hem özel hem de kamu paydaşlarından oluşan geniş kapsamlı, yıllar süren girişimlerdir ve tamamlandıklarında milyonlarca insanı etkileyebilirler. Mega projelere örnek olarak yeni şehir altyapısının geliştirilmesi, bir enerji santralinin inşası veya Dünya Kupası gibi devasa bir spor etkinliğinin gerçekleştirilmesi verilebilir.

Minimum Uygulanabilir Ürün (Minimum Viable Product)

Minimum uygulanabilir ürün (MVP), ürününüzün tam olarak tamamlanmamış, ancak kullanıcıların test edip geri bildirimde bulunabileceği kadar işlevsel bir sürümüdür. Amacı, fikriniz için bir pazar olup olmadığını ve müşterileriniz için bir sorunu etkili bir şekilde çözüp çözmediğini belirlemektir. MVP, mevcut bir ürüne yeni özellikler ekleyerek ve var olanları iyileştirerek sürekli geri bildirim ve yinelemeli iyileştirmeyi vurgulayan Agile projeleri için çok önemli bir başlangıç noktası olarak hizmet eder.

Mobil SDK'ler*

Genel Terim : Mobil SDK'ler, mobil uygulama geliştirmek için kullanılan araçlar ve kütüphanelerdir. Bu kitler, geliştiricilere mobil platformlarda uygulama oluşturmak için gereken çeşitli fonksiyonları sağlar.

Akıllı telefonlar ve tabletler için çok çeşitli mobil uygulamalara olanak tanıyan bir dizi yazılım geliştirme aracıdır. Mobil SDK hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Modül Görünümleri (Module Views)*

Kayıtlarınızı sıralamanız, kategorize etmeniz ve görüntülemeniz için size çeşitli seçenekler sunan bir araçtır. Yalnızca en çok ihtiyaç duyduğunuz kayıtları görüntüleyerek görevlerinize öncelik verebilirsiniz. Kayıtları Liste Görünümü, Kanban Görünümü ve Canvas Görünümü'nde görüntüleyebilirsiniz.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Modüller (Modules)*

Genel Terim : Modüller, bir sistem veya program içinde belirli bir işlevi yerine getiren bağımsız parçalardır. Bu parçalar genellikle birbirleriyle bağlantılıdır ve birlikte çalışarak bir bütün oluştururlar. Modüller, yazılım geliştirme sürecini modülerleştirmeye ve daha yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olur. 

CRM içinde üst menüde yer alan sekmeler modül olarak adlandırılır. Standart modüller olarak adlandırılan varsayılan modüller ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre oluşturabilecekleri özel modüller vardır. Modül görünümleri hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Modül Seviyesinde Güvenlik (Module-Level Security)*

Yöneticilerin belirli kullanıcıların belirli bir modüle erişimini kısıtlamasına olanak tanıyan bir seçenektir. Bu konu hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Müşteri Adayları (Leads)*

Genel Terim : Müşteri adayları genellikle pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak belirlenir ve bu kişilerin ihtiyaçlarını anlamak, onlara doğru zamanda doğru teklifleri sunmak ve satın alma sürecini kolaylaştırmak için çeşitli pazarlama ve satış teknikleri kullanılır. Müşteri adayları, henüz satın alım yapmamış ve satın alın yapmaya hazır olmayan müşteriler olarak tanımlanır. Potansiyel gelir kaynakları olarak görülür ve işletmeler için önemli bir pazarlama odak noktasıdır.

Ürününüze veya şirketinize ilgi gösteren potansiyel müşterilere denir. Bu profildeki müşter, Zoho CRM'de "Müşteri Adayları" modülü altında yönetilir. Müşteri adayları modülü hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Müşteri Kaybı Oranı (Churn Rate)

Müşteri kaybı oranı, belirli bir süre içinde kaybettiğiniz müşterilerin yüzdesini gösteren önemli bir pazarlama ölçütüdür. Bu ölçüt, bir işletmenin müşteri sadakatini ölçmek için kullanılır ve müşteri memnuniyetini değerlendirmeye yardımcı olur. Düşük müşteri kaybı oranları, işletmenin müşteri ilişkilerini sürdürmede başarılı olduğunu ve müşterilerin sadık kalma eğiliminde olduğunu gösterirken, yüksek kayıp oranları, müşteri memnuniyetsizliği veya rekabetçi faktörlerin etkisi olabilir.

Müşteri Kazanımı (Customer Acquisition)

Müşteri kazanımı, müşterilerinizi ürünlerinizi satın almaya çekmeyi içeren bir süreçtir. Sadece dikkatlerini çekmekten daha fazlası olan bu süreç, genellikle potansiyel müşterilerin zaman içinde geliştirilmesini gerektirir.

Müşteri Segmentasyonu (Customer Segmentation)

Müşteri segmentasyonu, müşterileri ayırt edici özelliklerine göre gruplandırma sürecidir. Bu süreç, daha spesifik pazarlama stratejileri geliştirmek ve müşterilere daha etkili bir şekilde ulaşmak için kullanılır. Müşteri segmentasyonu, demografik bilgiler, davranışsal özellikler veya alışveriş alışkanlıkları gibi faktörlere dayanarak müşterileri farklı gruplara ayırır. Bu sayede işletmeler, her bir müşteri segmentine özel pazarlama kampanyaları oluşturarak daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir pazarlama stratejisi izleyebilirler.

Müşteri Yaşam Boyu Değeri (Customer Lifetime Value)

Müşteri yaşam boyu değeri (CLV), bir işletmenin ilişkileri boyunca her bir müşteriden ne kadar gelir elde edebileceğini belirleyen önemli bir metriktir. Yüksek bir CLV'ye sahip olmak, müşteri edinme maliyetlerini düşürmenize yardımcı olabilir, çünkü düzenli olarak satın alma yapmak için geri dönen sadık müşterileriniz olduğunda yeni müşterileri çekmek için çok fazla harcama yapmanız gerekmez.

N

Neden-Sonuç Diyagramı (Fishbone Diagram)

Neden-sonuç diyagramı veya Ishikawa diyagramı olarak da adlandırılan balık kılçığı diyagramı, bir sorunun temel nedenini belirlemek için yararlı bir araçtır. Şu anda yaşadığınız etkiye katkıda bulunabilecek tüm potansiyel nedenleri listelemenize olanak tanır. Bu görsel yardımcı, balık kılçığı şeklindedir, dolayısıyla adı da buradan gelmektedir ve genellikle beyin fırtınası oturumları sırasında kullanılır.

Niş Pazarlar (Niche Markets)

Niş pazarlar, genellikle daha büyük bir müşteri segmenti içinde yer alan ve belirli nitelikleri, davranışları veya ihtiyaçları paylaşan oldukça spesifik tüketici gruplarını ifade eder. Niş pazarlar kitlesel pazarlardan farklıdır çünkü daraltılmış ve daha odaklı olma eğilimindedirler ancak genellikle satın alma olasılığı daha yüksek olan müşterileri kapsarlar.

O

OKR (Objectives and Key Results)

OKR, Hedefler ve Temel Sonuçlar anlamına gelir. Kuruluşların, ekiplerin ve bireylerin hedeflerini tanımlamalarına, takip etmelerine ve bu hedeflere ulaşma yolundaki ilerlemelerini ölçmelerine yardımcı olan bir hedef belirleme çerçevesidir. Bu, neyi başarmak istediğinizi tanımlayan ilham verici ve iddialı ifadeler olan net hedeflerin tanımlanmasını içerir. Hedeflerin yanı sıra, hedefin başarısını gösteren ölçülebilir sonuçlar olarak kilit sonuçlar belirlenir.

Onay Süreci (Approval Process)*

Kayıtları otomatik olarak belirtilen onaylayıcılara (yöneticilere, müdürlere vb.) onay gönderen bir süreçtir. Bu süreç hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Online Pazarlama (Online Marketing)

Online pazarlama, dijital pazarlamayı tanımlamanın bir başka yoludur ve müşterilerle bağlantı kurmak ve etkileşim içinde olmak üzere SEO, sosyal medya ve e-posta gibi online kanalların kullanımını ifade eder.

Oransal İndirim (Differential Discount)*

Genel Terim : Oransal indirim, bir ürün veya hizmetin fiyatının, satın alınan miktar veya belirli bir kriter karşılığında belirli bir oranda düşürülmesidir. Bu tür indirimler genellikle miktar veya satış hacmine bağlı olarak uygulanır. Örneğin, bir perakende satıcı, toplu alımlarda yapılan indirimlerle müşterilere belirli bir miktarda indirim sunabilir. 


İndirimler, kuponlar vb. kullanarak seçilmiş bir grup insana indirim sağlayan bir fiyatlandırma stratejisidir. Bu, belirli müşterilerin aynı ürün için diğerlerine göre daha az ödeme yapması anlamına gelir. Bu yapı hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Otomasyon (Automation)*

Genel Terim : Otomasyon, insan müdahalesi olmaksızın işlemlerin veya sistemlerin belirli bir önceden belirlenmiş kural veya talimatlara göre otomatik olarak gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu süreç genellikle bilgisayarlar, yazılımlar, robotlar veya diğer otomatik cihazlar aracılığıyla yönetilir.

E-posta gönderme, görev atama, kayıt oluşturma vb. gibi işle ilgili çeşitli etkinliklerin otomatikleştirilebildiği bir süreçtir. Otomasyon yapısına dair detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Otomatik Numara Alanı (Auto Number Field)*

Genel Terim : Otomatik numara alanı, belirli bir haneye sahip, tamamen gelişine veya belli bir örüntüye uygun rakamları otomatik olarak oluşturmak için kullanılan bir alan tipidir.

Ürün veya sipariş numaraları gibi her kayıt için otomatik olarak benzersiz seri numaraları üreten bir alandır. Otomatik numara alanları hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Otomatik Yanıtlayıcı (Auto Responder)*

Genel Terim : Otomatik yanıtlayıcı, gelen çağrılara otomatik olarak cevap veren ve belirli bir mesajı ileten bir telekomünikasyon sistemidir. Bu sistem genellikle bir sesli mesaj veya metin mesajı biçiminde olabilir. Otomatik yanıtlayıcılar, işletmelerin çağrıları yönetmelerine ve müşterilere hızlı bir şekilde bilgi vermesine yardımcı olurken, çalışanların zamanını da verimli bir şekilde kullanmalarına olanak tanır.

Belirli bir tarihte veya belirlenen bir aralıkta e-posta göndererek takip sürecini otomatikleştirir. Otomatik yanıtlayıcılar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Oyunlaştırma (Gamescope)*

Genel Terim : Oyunlaştırma, genellikle iş, eğitim veya diğer faaliyetlerde kullanılan oyun öğeleri ve mekaniklerini entegre etme sürecidir. Bu, katılımcıların motivasyonunu artırarak, katılımı teşvik ederek ve deneyimi daha eğlenceli hale getirerek belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlar. Oyunlaştırma aynı zamanda iş süreçlerinde kullanılabilir, örneğin, çalışanların belirli hedeflere ulaşmaları veya performanslarını artırmaları için teşvik edici bir ödül sistemi oluşturulabilir.

Zoho CRM için oyunlaştırma unsurudur. Gamescope, yarışmalar ve ödüller aracılığıyla satışları daha eğlenceli hale getirir. Oyunlaştırma hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.


Ö

Özel Alanlar (Custom Fields)*

Yalnızca belirli modüllere özgü olan sistem tanımlı bir alan çeşididir. Bunlar şunları içerir: Şartlar ve Koşullar alanları Vergi Oranları alanları Aşama Olasılığı alanları İletişim Rolü alanları. Özel alanlar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Özel Bağlantılar (Custom Links)*

Zoho CRM'den üçüncü taraf URL'lerine erişmek için oluşturduğunuz bağlantılar. Bunlar modüllere, ilgili listelere vb. eklenebilir. Özel bağlantılar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Özel Modüller (Custom Modules)*

Sistem tanımlı modüllerin yanı sıra, CRM kullanıcıları bireysel iş gereksinimlerine dayalı olarak Müşteriler, Özellikler vb. gibi kendi modüllerini oluşturabilirler. Bu modüller Özel veya kullanıcı tanımlı modüller olarak adlandırılır. Özel modüller hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Öz Sermaye (Equity)

Marka değeri, bir markanın daha geniş bir pazarda ve müşterileri nezdindeki değeri hakkında düşünmenin bir yoludur. Bu, bir markanın algılanan itibarı, tanınırlığı, sadakati ve finansal performansı gibi unsurları içerebilir. Marka değeri, bir markanın sahip olduğu öz sermayenin bir ölçüsüdür ve işletmelerin rekabet avantajını güçlendirmek, tüketici tercihlerini etkilemek ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için önemlidir.
P

Panolar (Dashboards)*

Genel Terim : Panolar, bilgiyi organize etmek ve paylaşmak için kullanılan platformlardır. Pano sistemi, bilgilerin düzenlenmesini kolaylaştırır ve işbirliği yapmayı teşvik eder.


Kuruluşun temel metriklerinin görsel bir temsilidir. Gösterge tabloları grafikler, KPI'lar, karşılaştırıcılar, hedef ölçerler, kohortlar, çeyrekler ve anomali dedektörleri içerir. Panolar hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Paydaşlar (Stakeholders)

Proje yönetiminde, paydaşlar projenin sonuçlarına yatırım yapmış olan herkesi ifade eder. Bu nedenle, ekip üyeleri, yöneticiler, sponsorlar, kullanıcılar ve müşteriler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede birey ve kuruluşları içerebilir.

Pazar Analizi (Market Analysis)

Pazar analizi, bir işletmenin hedef pazarının ve başlıca rakiplerinin ayrıntılı bir analizidir ve mal ve hizmetlerin konumlandırılması ve tanıtılması söz konusu olduğunda çok önemlidir. Pazar analizi yapmak, büyüklüğü, tüketicilerin ödemeye istekli olduğu fiyatlar ve başlıca eğilimler de dahil olmak üzere hedef pazar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek anlamına gelir.

Pazar Araştırması (Market Research)

Pazar araştırması, işletmelerin tüketicilerin davranışları ve ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için anketler, görüşmeler ve diğer nitel ve nicel verileri izleyerek yürüttüğü bir süreçtir. Bu süreç, pazarlama stratejilerini belirlemek, ürün geliştirmek ve hedef kitleyi daha iyi anlamak için önemlidir. Pazar araştırması, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine ve pazardaki değişimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Pazar Araştırması Analisti (Market Research Analyst)

Pazar araştırması analisti, pazarlama ekiplerinin stratejilerini geliştirmelerine veya iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla hedef pazarlar, rakipler ve tüketici davranışları gibi kilit alanları anlamak için verileri kullanan kişidir.

Pazarlama Analisti (Marketing Analyst)

Terimlerdeki benzerlik nedeniyle genellikle bir pazar araştırması analisti ile karıştırılan pazarlama analisti, bir pazarlama ekibinin genel çabalarını iyileştirmek için önemli içgörüleri keşfetmek üzere verileri kullanan kişidir.

Pazarlama Analitiği (Marketing Analytics)

Pazarlama ekipleri neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için verileri kullanır. Pazarlama analitiği, ekiplerin etkileşim oranı, hemen çıkma oranı ve dönüşüm oranı dahil olmak üzere bir dizi çabayı açıklamak için izleyebileceği pazarlamaya özgü verileri ifade eder.

Pazarlama Hunisi (Marketing Funnel)

Pazarlama hunisi, bir müşterinin izlediği yolculuğu tanımlar. Bir işletmenin ürünlerinden haberdar olmayı ve bir eylemi tamamlamayı içeren aşamalara ayrılmıştır. Genellikle pazarlamacıların her aşamada müşterilerle nasıl etkileşim kurmaları ve onları nasıl desteklemeleri gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Pazarlama İlişkilendirmesi (Marketing Attribution)

Pazarlama ilişkilendirmesi, kampanyaların kesin ROI (Yatırım Getirisi) değerini hesaplamaya yardımcı olan altı modelden oluşan bir özelliktir. Bu özellik, pazarlama harcamalarının ve etkileşimlerin belirli bir dönemdeki performansını ölçmek için kullanılır. Farklı atıf modelleri, farklı pazarlama kanallarının ve etkileşimlerin katkılarını değerlendirir ve pazarlama stratejilerinin etkinliğini anlamak için farklı bakış açıları sağlar.

Pazarlama Kanalları (Marketing Channels)

Pazarlama kanalları, bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin reklamını yaptığınız yollardır. E-posta pazarlaması, içerik pazarlaması, doğrudan ve sosyal pazarlama dahil olmak üzere birkaç farklı pazarlama kanalı türü vardır.

Pazarlama Planı (Marketing Plan)

Bir pazarlama planı, bir pazarlama ekibinin çeşitli çabalarını düzenleyen bir yol haritasıdır. Bu plan, büyük ölçekli pazarlama stratejilerini uygulamak için alınacak somut adımları belirler. Pazarlama planları, işletmelerin pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için belirli bir zaman diliminde yapılacak faaliyetleri, bütçeyi, hedef kitleyi ve pazarlama kanallarını içerir.

Pazarlama Stratejisi (Marketing Strategy)

Pazarlama stratejisi, bir işletmenin müşterilere sağladığı değerin ana hatlarını belirleyen ve uzun vadeli pazarlama vizyonunu geniş bir perspektiften gösteren bir planlama ve yönlendirme dokümanıdır. Bu strateji, işletmenin hedeflerine ulaşmak için kullanılacak pazarlama araçlarını ve yöntemlerini belirlerken, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarını, pazar koşullarını ve rekabetçi faktörleri de dikkate alır. 

Pazar Segmentasyonu (Market Segmentation)

Pazar segmentasyonu, potansiyel müşterileri gruplara ayırma sürecidir. Bu süreç, müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve bu gruplara daha etkili pazarlama yapabilmek için kullanılır. Pazar segmentasyonu genellikle demografik özellikler, coğrafi konum, davranışsal özellikler gibi çeşitli kriterlere dayanır. Bu segmentler, işletmelerin daha kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini artırmasına ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olur.

Pazara Giriş Stratejisi (Go-To Market Strategy)

Pazara giriş (GTM) stratejisi, işletmelerin yeni bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmeye hazırlanırken tasarladıkları ve uyguladıkları bir plandır. Genellikle hedef pazar profillerini, bir pazarlama planını ve somut bir satış ve dağıtım stratejisini içerir.

PERT Şeması (PERT Chart)

Bir program gereksinimi ve gözden geçirme tekniği (PERT) şeması, projeyi grafiksel olarak bir akış diyagramı biçiminde temsil etmek için kutular ve oklar kullanarak bir projenin görevlerini ve bağımlılıklarını görselleştiren bir proje yönetim aracıdır. PERT çizelgeleri hem büyük hem de küçük projelerde kullanılabilir ve paydaşlar için merkezi bir referans noktası sağlayarak verimliliği ve netliği artırmaya yardımcı olabilir.

Portallar (Portals)*

Genel Terim : Portallar, genellikle internet üzerinde, kullanıcıların belirli bir hizmete veya içeriğe erişmek için kullandıkları giriş noktaları veya platformlardır. Bu, geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet eden ve birden fazla hizmet veya içeriği bir araya getiren çevrimiçi platformlar için geçerlidir. Portallar, kullanıcı deneyimini kolaylaştırırken, farklı hizmetleri veya içerikleri tek bir noktada birleştirerek erişimi ve yönetimi basitleştirir.

Müşterilerin, ortakların ve satıcıların belirli modüllere, fiyatlandırmaya ve satış bilgilerine erişmesini sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Proje Bütçesi (Project Budget)

Adından da anlaşılacağı gibi, proje bütçesi belirli bir projeye özgü bütçedir. Bütçe, proje planlama sürecinde kritik bir rol oynar ve projede kaç kişinin çalışacağından zaman çizelgesine ve nelerin gerçekleştirilebileceğine kadar her şeyi etkiler. Bütçe, projenin toplam maliyetini, her aşaması için ne kadar harcanacağını ve aynı zamanda ne için harcanacağını tahmin etmelidir.

Proje Kapsamı (Project Scope)

Proje kapsamı, bir projenin sınırlarının, hedeflerinin, görevlerinin, son tarihlerinin ve çıktılarının belirlendiği proje yönetimi yaşam döngüsünün planlama sürecinin bir parçasıdır. Proje yöneticileri, tüm bu özellikleri belgelemek için bir "kapsam bildirimi" kullanır, böylece ekip üyeleri proje boyunca ilerlerken projenin genel hedeflerine odaklanabilirler.

Proje Koordinatörleri (Project Coordinator)

Proje koordinatörleri, bir projenin görevlerinin yönetiminde proje yöneticilerine yardımcı olur.Günlük çalışmalarında, proje koordinatörleri genellikle ekip üyeleriyle iletişim kurar, görevleri atar ve bir projenin detaylarını düzenler; böylece projenin sorunsuz çalışmasını ve son teslim tarihlerine uymasını sağlar.

Proje Planlama (Project Planning)

Proje planlama, bir projeyi tamamlamak için atılacak somut adımların formüle edildiği proje yönetimi yaşam döngüsünün ikinci aşamasıdır. Proje planlama aşamasında, proje yöneticileri zaman çizelgelerini belirler, bütçeleri oluşturur, kilometre taşlarını belirler, risk değerlendirmeleri yapar ve ekip üyelerine görevler atar.

Proje Takvimleri (Project Calendar)

Proje takvimleri bir projenin zaman çizelgesini takvim formatında görüntüler, böylece tüm paydaşlar neyin ne zaman yapılması gerektiğini net bir şekilde görebilir. Takvimler, bir proje ekibinin üyelerinin projenin zaman içinde nasıl gelişeceğini görselleştirmelerine olanak tanıyarak, projenin son teslim tarihine kadar tamamlanması için atılacak ayrıntılı adımlara bir göz atmalarını sağlar.

Proje Yöneticileri (Project Manager)

Proje yöneticileri, bir projenin başından sonuna kadar planlanmasını, organizasyonunu ve yürütülmesini denetler. Rolleri gereği proje yöneticileri, projeleri etkin bir şekilde planlamak ve organize etmek için bütçe kısıtlamaları dahilinde çalışmalı ve aynı zamanda ekiplerine projeleri belirli bir zaman dilimi içinde tamamlamaları için liderlik etmelidir. Proje yöneticileri pazarlama, inşaat ve yazılım geliştirme gibi çok çeşitli alanlarda bulunabilir.

Proje Yönetim Bilgi Tabanı (The Project Management Body of Knowledge)

Proje Yönetimi Bilgi Bütünü (PMBOK®), Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından yayınlanan Proje Yönetimi Bilgi Bütünü Kılavuzu'nda (PMBOK® Kılavuzu) sunulan proje yönetimi için kullanılan standartlaştırılmış bir kılavuz ve terimler koleksiyonudur. İlk olarak 1996 yılında yayınlanan PMBOK rehberi PMI tarafından düzenli olarak güncellenmektedir ve şu anda sınav materyalleri için referans olarak kullanılan 7. baskısını yapmaktadır.

Proje Yönetim Ofisi (Project Management Office)

Bir proje yönetim ofisi (PMO), daha büyük bir organizasyon içindeki proje odaklı profesyonellerin oluşturduğu, organizasyon genelinde proje desteği sağlayan bir gruptur. PMO'lar proje yöneticilerini desteklemenin yanı sıra genellikle proje dokümantasyonu, planlama, kaynak sağlama ve izlemeden de sorumludur.

Proje Yönetim Planı (Project Management Plan)

Bir proje yönetim planı, bir projeyi yönetmek için kullanılan süreci detaylandırır. Bir proje planı paydaşlara proje ve nihai hedefleri hakkında genel bir bakış sunarken, proje yönetim planı bu hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemi açıklar.

Proje Yönetim Uzmanı Sertifikası (Project Management Professional Certification)

Proje Yönetimi Uzmanı (PMP) Sertifikası, Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) tarafından sunulan ve sahibinin proje yönetimi alanındaki uzmanlığını belirten bir yeterlilik belgesidir. Sertifikayı almak için 36 aylık profesyonel proje yönetimi deneyimine sahip olmanız, 35 saatlik eğitimden geçmeniz, bir sınav ücreti ödemeniz ve çok çeşitli proje yönetimi metodolojilerini, becerilerini ve süreçlerini kapsayan bir sınavı geçmeniz gerekir.

Proje Yönetim Yazılımı (Project Managament Software)

Proje yönetim yazılımı, projelerin yönetimine ve planlanmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış yazılımı ifade eder. Günümüzde, proje yöneticilerinin bireysel ekip üyelerine görev atamaktan proje kilometre taşlarını belirlemeye ve bir projenin zaman çizelgesi ve planının farklı görselleştirmeleri arasında geçiş yapmaya kadar her şeyi yapmasına olanak tanıyan proje yönetimi amaçlı birçok farklı yazılım türü mevcuttur.

Proje Yönetim Enstitüsü (Project Management Institute)

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI), proje yönetimi alanında dünya çapında tanınan standartlar, profesyonel sertifikalar ve çevrimiçi eğitim kursları sağlayan profesyonel bir kuruluştur. PMI, Proje Yönetimi Bilgi Dizini Kılavuzu'nu yayınlamakta ve Proje Yönetimi Profesyoneli (PMP) ve Sertifikalı Proje Yönetimi Asistanı (CAPM) gibi endüstri tarafından tanınan yetkinlikleri yönetmektedir.

Proje Yönetim Enstitüsü Sertifikaları (Project Management Institute Certification)

Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI) Sertifikaları, sahibinin belirli bir proje yönetimi beceri setindeki yeterliliğini gösteren kimlik bilgileridir. PMI tarafından hem başlangıç hem de ileri düzey proje yöneticileri için sunulan, Agile gibi belirli bir metodolojide veya portföy ve risk yönetimi gibi alt alanlarda uzmanlaşmış olanlar da dahil olmak üzere birden fazla sertifika vardır. Sertifikasyon, ilgili bir işe girme şansınızı artırmanıza yardımcı olabilir.

Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü (Project Management Life Cycle)

Proje yönetimi yaşam döngüsü, bir projenin başından sonuna kadar adım adım organize edilmesini sağlayan bir çerçevedir. Genellikle proje yönetimi yaşam döngüsü, bir projenin başlatılması, planlanması, yürütülmesi ve kapatılması olmak üzere dört aşamaya ayrılır.

Proje Zaman Çizelgesi (Project Timeline)

Bir proje zaman çizelgesi, bir projenin görevlerini ve olaylarını başlangıçtan bitişe kronolojik sırayla gösteren görsel bir temsilidir. Genellikle, bir proje zaman çizelgesi, her görevi ve tamamlanma zaman çizelgesini gösteren renk bloklarından oluşan yatay bir çubuk grafik olarak görselleştirilir. Proje yöneticileri, proje zaman çizelgelerini kullanır çünkü bunlar tüm takım üyelerine projede neyin ne zaman tamamlanması gerektiği konusunda tam bir resim sağlar.

Puanlama Kuralları (Scoring Rules)*

Genel Terim : Puanlama kuralları, genellikle bir değerlendirme veya sıralama sürecinde kullanılan belirli kriterler ve yönergelerdir. Bu kurallar, adil bir değerlendirme süreci sağlamak, sonuçların tutarlılığını sağlamak ve katılımcılara net bir geri bildirim sağlamak için önemlidir. Sistem genellikle herkesin anlayabileceği açık ve net bir şekilde belirtilir ve katılımcıların veya değerlendiricilerin süreci etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Puanlar atayarak potansiyel müşterileri, anlaşmaları veya kişileri yanıt verebilirliklerine göre önceliklendirebilirsiniz. Puanlar arama, e-posta, sosyal yanıtlar ve daha fazlası gibi farklı temas noktaları için verilir. Puanlama kuralları üzerine detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Potansiyel Müşteri Büyütme (Lead Nurturing)*

Potansiyel müşteri büyütme, bir işletmenin pazarlama stratejileri aracılığıyla müşteri tabanını genişletme sürecidir. Bu stratejiler, potansiyel müşterileri tanımlamak, onlarla etkileşime girmek ve onları dönüştürmek için kullanılabilir. Bu süreç, hedef kitleye uygun içerik ve teklifler sunmayı içerebilir, potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmak için sosyal medya veya e-posta pazarlama gibi kanalları kullanmayı içerebilir ve müşterileri işletmenin ürünlerine veya hizmetlerine çekmek için çeşitli reklam ve promosyon stratejilerini içerebilir. Potansiyel müşteri büyütme, işletmenin büyümesine katkıda bulunur ve uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmayı amaçlar.

PopUp*

Pop-up'lar, genellikle web sitelerinde ziyaretçilere belirli bir içeriği, teklifi veya bildirimi göstermek için kullanılan küçük pencere veya kutulardır. Bu pop-uplar, ana web sayfasının önünde veya arka planında belirir ve genellikle kullanıcıların dikkatini çekmek veya belirli bir eylemi gerçekleştirmelerini teşvik etmek için kullanılır. Örneğin, bir e-ticaret sitesinde alışveriş sepetine eklenen ürünleri göstermek veya bir e-posta bültenine abone olma teklifi sunmak için pop-uplar kullanılabilir.

Python SDK'leri*

Genel Terim : Python için çeşitli SDK'lar (Yazılım Geliştirme Kiti) bulunmaktadır, bunlar genellikle belirli bir hizmeti, API'yi veya platformu etkileşim için kolaylaştıran kütüphanelerdir. Bu kütüphaneler, çeşitli hizmetlere ve platformlara programatik erişim sağlar ve genellikle pek çok işlevleri kolaylaştırır, bu da Python geliştiricilerine işlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

Python uygulamaları ve uygulamaları geliştirmek için kullanılan yazılım platformudur. Konu hakkındaki detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

R

RACI Şeması (RACI Chart Method)

Proje yönetiminde RACI şeması (veya RACI Matrisi), paydaşları dört rol türünden birine sınıflandırmak için kullanılan bir elektronik tablodur: Sorumlu, Hesap Verebilen, Danışılan veya Bilgilendirilen. Bu dört tür birlikte ele alındığında, bir paydaşın bir projenin görevleriyle ilişkisini gösteren RACI kısaltmasını oluşturur. Örneğin, bir görevi fiilen tamamlayanların bu görevden "sorumlu" olduğu söylenirken, tamamlanan görevi gözden geçirenler "hesap verebilen" ve bu konuda rehberlik sağlayanlar "danışılan" olarak adlandırılır. Son olarak, görevin durumu hakkında bilgi sahibi olması gerekenler basitçe "bilgilendirilenlerdir".

Rakip Analizi (Competitor Analysis)

Rakip analizi (rekabet analizi olarak da adlandırılır) bir markanın ana rakiplerini araştırarak markalarını, pazarlamalarını ve ürünlerini analiz etmeyi içeren bir süreçtir. Bu unsurların anlaşılması, bir markanın daha spesifik ve ayırt edici pazarlama stratejileri geliştirmesine yol açabilir.

Raporlar (Reports)*

Genel Terim : Raporlar genellikle iş verilerini tablo biçiminde sunar. Bu raporlar, hem standart hem de özel olabilir. Standart raporlar genellikle yaygın iş performansı metriklerini içerirken, özel raporlar genellikle belirli bir ihtiyaca veya analiz gereksinimine yönelik özelleştirilmiş verileri içerir. Raporlar, kuruluş içindeki diğer kullanıcılarla paylaşılabilir ve genellikle işletmenin performansını izlemek, analiz etmek veya raporlamak için kullanılır.

Zoho CRM'deki raporlar, kullanıcıların müşteri ilişkilerini ve satış faaliyetlerini izlemelerini sağlayan araçlardır. Bu raporlar, satış performansı, müşteri etkinliği ve gelir izleme gibi konuları kapsar ve işletme performansını değerlendirmek için kullanılır. Zoho CRM'in raporlama süreçlerine dair detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Raporlama Hiyerarşisi (Reporting Hierarchy)

Raporlama hiyerarşisi, her kullanıcı için raporlama yöneticileri atamanızı sağlayan bir yapıdır. Bu hiyerarşi, belirli verilere erişim düzeylerini düzenler ve yalnızca ilgili yöneticilerin belirli verilere erişebilmesini sağlar. Bu yöntem, veri güvenliğini ve gizliliğini korumak, aynı zamanda doğru kişilere doğru verilerin iletilmesini sağlamak için kullanılır. Bu şekilde, her kullanıcının işlevine ve sorumluluklarına uygun olarak veri erişimini düzenlemek mümkün olur.

Reklam Ajansı (Advertising Agency)

Bir reklam ajansı, bir pazarlama ekibinin TV, radyo, basılı yayın gibi çeşitli kanallarda reklam çalışmaları üretmek için kiralayabileceği bir şirkettir. Bu ajanslar genellikle reklam kampanyalarının planlanması, yaratılması ve uygulanması süreçlerinde uzmanlaşmıştır. 

Reklam Harcamalarının Getirisi (Return On Ad Spend)

Reklam harcamalarının getirisi (ROAS), bir reklam kampanyasının başarısını belirleyen önemli bir pazarlama metriğidir. Bir işletme, reklamlar için ne kadar harcadığını ve bu reklamların satışlarda ne kadar artış sağladığını ölçerek bir kampanyanın başarısını belirleyebilir.

Retrospektif (Retrospective)

Retrospektif, bir ekip tarafından bir projenin sonunda düzenlenen, projenin genel performansını yansıtmayı, başarılarını ve eksikliklerini değerlendirmeyi ve iyileştirme fırsatlarını belirlemeyi amaçlayan bir toplantıdır. Projenin birlikte gözden geçirilmesiyle, ekip gelecekteki projeleri geliştirmek için kullanılabilecek içgörü ve anlayış kazanır.

RFM Segmentasyonu (Recency, Frequency and Monetary Segmentation)*

Genel Terim : RFM segmentasyonu, müşteri tabanını analiz etmek ve sınıflandırmak için kullanılan bir pazarlama yöntemidir. Bu yöntemde, müşteriler Recency (Yenilik), Frequency (Sıklık) ve Monetary (Parasal) ölçütlerine göre değerlendirilir. Müşteriler bu ölçütler üzerinden sınıflandırılarak farklı segmentlere ayrılır ve pazarlama stratejileri bu segmentlere göre şekillendirilir. Bu sayede, pazarlama çabaları daha hedefli ve etkili hale gelir, müşteri sadakati artırılır ve gelir artışı sağlanır.

Yineleme, Sıklık ve Parasal değerler bir müşterinin satın alma modelini temsil eder. Bu değerler, müşterinin davranış kalıplarının belirlenmesine yardımcı olur ve ardından bu kalıplara göre onları farklı kategorilere ayırır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Roller (Roles)*

Yönetici, satış temsilcisi, pazarlama müdürü vb. gibi bir organizasyon hiyerarşisindeki düzeylerdir. Veri görünürlüğünü ve erişimini net bir şekilde düzenlemek için CRM'de de benzer bir hiyerarşi oluşturulabilir. Üst rollere sahip kullanıcılar astlarının verilerine erişebilir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

S

Sahip Olunan Medya (Owned Media)

Sahip olunan medya, bir işletmenin e-posta, haber bültenleri ve bloglar gibi üzerinde doğrudan kontrol sahibi olduğu tüm medya kanallarını ifade eder. Kazanılmış medyanın ya da tanıtımın aksine, sahip olunan medya bir işletmenin denetlediği ve dolayısıyla yatırım yapması gereken bir şeydir.

Satış Sinyalleri (Sales Signals)*

Bir müşteri şirketin web sitesini ziyaret ettiğinde, sosyal medyada paylaşımda bulunduğunda veya bir destek talebi gönderdiğinde kullanıcıyı uyaran bir bildirim aracıdır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Sandbox*

Genel Terim : Sandbox, genellikle yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan, gerçek üretim ortamından izole edilmiş, deneme ve test amaçlı kullanılan bir ortamdır. Bu ortam, geliştiricilere yazılımın işlevselliğini, güvenilirliğini ve performansını test etme imkanı sunar. Ayrıca, yeni özelliklerin veya değişikliklerin uygulanmasını önceden deneyerek olası hataları ve uyumsuzlukları belirlemek için de kullanılır.

CRM hesabında yapılan yapılandırmaların kuruluş veya kullanıcılar için kullanıma sunulmadan önce test edilebileceği bir test ortamıdır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Satın Alma Emri (Purchase Order)*

Genel Terim : Satın alma emri, bir işletmenin belirli bir mal veya hizmeti satın almak için satıcıya gönderdiği resmi bir sipariş belgesidir. Satın alma emri genellikle ürünün miktarı, fiyatı, teslim tarihi, ödeme koşulları ve diğer detayları içerir. Bu belge, işletme ile tedarikçi arasında yapılan bir anlaşmayı resmileştirir ve taraflar arasında güvenilir bir ticaretin sağlanmasına yardımcı olur. 

Bir alıcı tarafından bir satıcıya verilen ve satın alma sürecini başlatan ticari bir belge ve ilk resmi belgedir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Satış Siparişi (Sales Order)*

Genel Terim : Satış siparişi, işletme ile müşteri arasındaki ticari anlaşmayı resmileştirir ve işletmenin siparişin yerine getirilmesi için gereken adımları atmasını sağlar. İşletmeler genellikle satış siparişlerini kabul eder ve bu siparişlere göre ürünleri hazırlar veya hizmetleri sunarlar. Bu nedenle, satış siparişi işletmeler için hem satış sürecinin bir parçası hem de sipariş yönetiminin önemli bir bileşeni olarak değerlidir.

Ürün veya hizmetleri teslim etmeden önce müşterilere gönderilen bir onay belgesidir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Satış Gücü Otomasyonu (Sales Force Automation)*

Genel Terim : Satış Gücü Otomasyonu (SGO), bir işletmenin satış süreçlerini daha verimli hale getirmek için kullanılan yazılım veya teknoloji sistemidir. Müşteri ilişkilerini yönetmek, satış fırsatlarını izlemek, raporlama yapmak ve satış performansını takip etmek gibi işlevleri sağlar. Bu sistemler, satış ekiplerinin işbirliğini artırır ve satış süreçlerini optimize eder.


Bu, bir satış döngüsünün yürütülmesini kolaylaştırmak için yazılım çözümlerinin kullanıldığı bir yöntemi ifade eder. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Satış Kotası (Sales Quota)

Genel Terim : Satış kotası, satış ekibinin performansını izlemek, teşvik etmek ve ödüllendirmek için kullanılır. Satış temsilcileri kotalarını karşıladıklarında, genellikle prim, bonus veya diğer teşviklerle ödüllendirilirler. Satış kotası, bir işletmenin satış hedeflerini belirlemesine ve başarılarını ölçmesine yardımcı olur.

Belirli bir zaman dilimi için satış temsilcileri için belirlenen hedeflerdir.*Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Satış Kutusu (Sales Inbox)*

E-posta ve CRM bilgilerini tek bir yerde birleştirmek için Zoho CRM ile sorunsuz bir şekilde entegre olan bir e-posta programıdır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Satış Ortaklığı (Affiliate Marketing)

Dijital pazarlamanın büyük bir parçası olan satış ortaklığı, bir üçüncü tarafın ziyaretçileri blog veya podcast gibi dijital bir platformdaki bir ürün veya hizmete yönlendirmesini içerir. Bu yönlendirme bir satışla sonuçlanırsa küçük bir komisyon kazanırlar.

Sayfa Düzeni (Page Layout)*

Genel Terim : Sayfa düzeni, bir belge, arayüz veya web sitesinin görünümünü belirleyen unsurları içerir. Bu unsurlar arasında metin, grafikler, resimler, başlıklar, kenar boşlukları ve sayfa boyutu bulunur. Sayfa düzeni, içeriğin okunabilirliğini artırmak ve bilgileri organize etmek için kullanılır.


Bir kaydın ayrıntıları veya düzenleme sayfasındaki alanların, özel bağlantıların ve ilgili listelerin organizasyonudur. Sayfa düzenleri, kullanıcılarınız için kayıt sayfalarının içeriğini özelleştirmenizi sağlar. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Scrum Master

Bir Scrum Master, bir ekip içinde Agile metodolojilerin kullanımını kolaylaştıran bir rolü üstlenir. Proje yöneticileri genellikle bir projenin başından sonuna kadar denetlemeyle ilgilenirken, Scrum Master'lar ekipler ve bireylerle işbirliği yaparak hedeflere ulaşmalarını sağlarlar. Scrum Master'lar, ekibin sürekli iyileşmesini teşvik eder, engelleri kaldırmaya yardımcı olur ve Agile prensiplerine uyum sağlarlar. Bu şekilde, projelerin verimli bir şekilde ilerlemesine ve sonuçlarının daha etkili bir şekilde elde edilmesine yardımcı olurlar.

Scrum Master Sertifikası

Scrum master sertifikaları, sahibinin Scrum proje yönetimi ilkelerini uygulamadaki yetkinliğini gösteren yeterlilik belgeleridir. Scrum Alliance gibi çeşitli profesyonel kuruluşlar tarafından sunulan birçok farklı sertifikasyon bulunmaktadır, bunlar arasında Certified Scrum Master (CSM) ve Certified Scrum Product Owner (CSPO) gibi sertifikalar bulunmaktadır. Sertifikasyon, ilgili bir pozisyonu elde etme şansınızı artırabilir.

Seçim Listesi Alanı (Pick-List Field)*

Genel Terim : Seçim listesi alanı, genellikle bir uygulama arayüzü, web formu veya web sayfasında kullanılan bir kullanıcı giriş alanıdır. Bu alanda, kullanıcıların belirli bir listeden seçim yapmasına olanak tanıyan bir açılır menü veya seçenek kutusu bulunur. Kullanıcılar, listeden bir veya daha fazla seçenek seçerek belirli bir değeri seçim listesi alanına girebilirler. Seçim listesi alanları, kullanıcıların giriş yapmasını kolaylaştırır ve hataları önlemek için belirli bir seçenek seti içinden seçim yapmalarını sağlar.

Birden fazla değer içeren bir alandır. Kullanıcıların seçeneklerden birini seçmesini sağlar. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Segmentasyon (Segmentation)

Segmentasyon, pazarlama stratejilerinde kullanılan bir yöntemdir ve pazarı farklı gruplara ayırarak her bir gruba özgü pazarlama çabaları oluşturmayı içerir. Bu gruplar, demografik özellikler, davranışlar, ihtiyaçlar veya diğer faktörlere göre belirlenebilir. Segmentasyon, belirli bir pazarlama kampanyasının daha etkili olmasını sağlar çünkü farklı tüketici gruplarının farklı ihtiyaçları, tercihleri ve davranışları vardır. Bu nedenle, segmentasyon pazarlama mesajlarının ve tekliflerinin daha hedefli ve kişiselleştirilmiş olmasını sağlar, böylece tüketicilerin ilgisini artırır ve satışları artırır.

SEO Pazarlaması (SEO Marketing)

SEO pazarlaması veya arama motoru optimizasyonu pazarlaması, web sitenizi ve içeriğinizi Google, Bing ve Yahoo gibi arama motorlarında daha fazla görünür hale getirmek için optimize etmeyi gerektiren dijital pazarlamanın bir yönüdür.

SDK (Yazılım Geliştirme Kiti)*

Genel Terim : SDK (Yazılım Geliştirme Kiti), yazılım uygulamaları oluşturmak veya entegre etmek için kullanılan bir set içindeki araçlar, kütüphaneler, belgeler ve örneklerdir. Bir SDK, geliştiricilere belirli bir platform, programlama dili veya teknoloji üzerinde uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırmak için gerekli olan kaynakları sağlar. Örneğin, bir mobil uygulama geliştirmek için bir mobil SDK kullanılabilir. Bu, geliştiricilere, kullanıcı arayüzü öğeleri, veri yönetimi araçları, ağ iletişimi işlevleri ve diğer geliştirme bileşenlerini içeren bir paket sağlar. 

Bir Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) genel olarak bir yazılım paketi, yazılım çerçevesi, donanım platformu, işletim sistemi veya benzer herhangi bir geliştirme platformu için uygulamaların oluşturulmasını sağlayan bir dizi yazılım geliştirme aracıdır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

SMART Hedef (SMART Goals)

Proje yönetiminde SMART, hedef belirleme için kullanılan basit bir kriterdir. SMART, "Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zamana Bağlı" anlamına gelir ve bir projede ulaşılabilir hedeflerin geliştirilmesine rehberlik etmek için kullanılır. Bazen bir hedefe ulaşılamadığında, bu durum SMART unsurlarından birinin gerektiği şekilde tanımlanmamasından kaynaklanabilir.

Sosyal Medya Platformları (Social Media Platforms)

Sosyal medya platformları, işletmelerin ürünlerini tanıtmak ve müşterilerle etkileşim kurmak için kullanabilecekleri Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn gibi farklı çevrimiçi ağ siteleridir.

Sosyal Medya Yöneticisi (Social Media Manager)

Sosyal medya yöneticisi, genellikle bir işletmenin veya markanın sosyal medya hesaplarını denetleyen kişidir. Genellikle içerik stratejisi belirleme ve etkileşimi artırmanın yanı sıra sürekli başarıyı sağlamak için çalışmaları izleme ve analiz etmekten sorumludurlar.

Standart Alanlar (Standard Fields)*

Her modül için Zoho CRM tarafından sağlanan alanların bir listesidir. Bunlar yeniden adlandırılamaz veya silinemez. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Sunucu Tarafı SDK'leri (Server Side SDK's)*

Genel Terim : Sunucu tarafı SDK'leri, sunucu uygulamaları geliştirmek için kullanılan yazılım geliştirme kütüphaneleridir. Bu kütüphaneler, sunucu tarafı uygulamaların oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için gereken araçları sağlar. Bu SDK'ler, genellikle belirli bir programlama dili veya sunucu platformu için özelleştirilmiştir ve sunucu tarafı geliştirme sürecini hızlandırır, kod tekrarını azaltır ve genellikle güvenlik ve performans gibi konuları ele alır.

Gerekli API'lere kolayca erişmenizi sağlayan istemci uygulamaları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Süper Admin (Super Admin)*

Genel Terim : Süper admin, genellikle sistemin tüm özelliklerine erişim ve tüm kullanıcıların hesaplarını yönetme yetkisine sahiptir. Bu kişi, sistemin yapılandırılması, kullanıcı rollerinin ataması, güvenlik ayarlarının yapılandırılması ve diğer yönetimsel görevlerden sorumlu olabilir. Süper admin, bir kuruluşun veya sistem kullanıcılarının en yüksek yetkili kişisidir ve genellikle sınırlı sayıda bulunur. Bu kişi, genellikle sistemi oluşturan veya işleten kuruluşun yöneticisi veya en yetkili kişisi olabilir. 

Kuruluşun CRM hesabında en yüksek ayrıcalıklara sahip olan bir kullanıcıdır. Yalnızca süper yöneticinin tüm CRM üzerinde yetkisi vardır. Zoho ile ilgili faturalandırma ve diğer finansal işlemlerle ilgili iletişim de Süper Yöneticiye gönderilecektir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Sürekli İyileştirme (Continuous Improvement)

Sürekli iyileştirme, bireyler ve kuruluşlar içinde performansı sürekli olarak artırmayı ve yöntemleri iyileştirmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu, değişimi kucaklayan ve hatalardan ders çıkaran bir zihniyeti teşvik ederek sürekli büyüme ve yeniliğe olan bağlılığı içerir. Sürekli iyileştirme, proje yaşam döngüsü boyunca öğrenme, uyarlanabilirlik ve optimizasyon ortamını teşvik ederek proje yönetiminde çok önemli bir rol oynar.

SWOT Analizi (SWOT Analysis)

Proje yönetiminde SWOT Analizi, bir projenin güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek için kullanılan bir araçtır, böylece paydaşlar projeyi üstlenmeden önce ne beklemeleri gerektiğini bilirler. SWOT, "Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler" anlamına gelir. Bir proje yöneticisi, proje planlaması yaparken, diğer paydaşları bilgilendirmek için bunları bir grafik veya matriste görselleştirmeden önce projenin ilgili her bir unsurunu belirlemek için bir SWOT analizi yapabilir.

Ş

Şelale Modeli (Waterfall Model)

Şelale modeli, bir projenin aşamalarının art arda sıralandığı ve böylece bir aşamanın ancak bir önceki aşama tamamlandıktan sonra başlayacağı bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Kısa, yinelemeli proje döngülerinden oluşan Agile yöntemlerinin aksine, şelale yöntemi genellikle sürekli değişikliklere uygun olmayan uzun, karmaşık projeleri planlamak için kullanılır. Görsel olarak sunulduğunda, şelale modeli bir şelaleyi andıran katmanlı aşamalardan oluşur, dolayısıyla adı da buradan gelmektedir.

Şemalar (Blueprint)*

Genel Terim : Şemalar, genellikle belirli bir konsepti veya kavramı açıklamak için kullanılan görsel temsillerdir. Bu temsiller, genellikle basit grafikler, diyagramlar veya çizimler şeklinde olabilir ve karmaşık bilgiyi daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlar. Şemalar, bilgiyi organize etmek, ilişkileri göstermek, süreçleri açıklamak veya kavramları görselleştirmek için kullanılır.


Kullanıcılara baştan sona takip etmeleri için adım adım rehberlik sağlayan tam iş sürecinin çevrimiçi bir kopyasıdır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce9 okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

T

Tahmin (Prediction)*

Genel Terim : "Tahmin", gelecekte gerçekleşecek olayları veya değerleri öngörme veya belirleme eylemidir. Bu, mevcut verilere dayanarak gelecekteki olayların olasılığını veya olası sonuçları tahmin etmek anlamına gelir. Tahmin, istatistiksel yöntemler, veri analizi, makine öğrenimi veya uzman görüşü gibi farklı teknikler kullanılarak yapılabilir.

Zoho CRM'in akıllı satış asistanı Zia, kayıtlarınızı puanlar ve farklı odak gruplarına ayırır, böylece her kayda nasıl davranmanız gerektiğini bilirsiniz. Bu, hangi potansiyel müşterilerin dönüşüme sadece bir arama uzaklıkta olduğunu veya hangi anlaşmaların elinizden kayıp gittiğini anlamanıza yardımcı olur. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Tedarik (Procurement)

Tedarik, bir şirketin veya kuruluşun etkin bir şekilde çalışması için ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alınmasına ilişkin temel süreçtir. Her işletme, faaliyetlerini desteklemek için ofis malzemeleri gibi çeşitli ürünlere ve fotokopi makinesi bakımı gibi hizmetlere ihtiyaç duyar. Maksimum kârlılığı sağlamak için güvenilir tedarikçilerden rekabetçi fiyatlarla ekipman, hizmet ve stok satın almak çok önemlidir. Bu, işletmelerin kâr marjlarını optimize etmelerini ve pazarda başarılı olmalarını sağlar.

Tedarikçiler (Vendors)*

Genel Terim : Bir işletme için tedarikçiler, işletmenin ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ekipmanları veya hizmetleri tedarik eden bir şirket veya kişi olabilir. Örneğin, bir restoranın satıcıları, gıda malzemeleri sağlayıcıları, temizlik malzemeleri tedarikçileri veya yazılım hizmeti sağlayıcıları olabilir.

Tedarikçiler hakkında bilgi depolamak için kullanılan bir sekme veya modüldür. Modülde kişilerin ayrıntılarını ve ilişkili oldukları ürün ve siparişleri görüntüleyebilirsiniz. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Tekrar Sipariş Seviyesi (Reorder Level)*

Genel Terim : "Tekrar sipariş seviyesi", bir ürünün veya malzemenin stok düzeyinin, tekrar sipariş verilmesi gereken noktaya ulaştığı belirli bir miktarı ifade eder. Bu seviye, stokta bulunan miktarın tüketicinin talebi ve tedarik süreci göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu seviye genellikle stok miktarı ve tüketim hızı gibi faktörlere dayanarak hesaplanır ve belirlenir.

Bir şirketin eksiklikleri önlemek ve aynı zamanda aşırı stoklamayı önlemek için yeni bir sipariş verdiği veya bir üretim çalışmasına başladığı seviyedir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Temel Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators)

Temel performans göstergeleri (KPI'lar), bir organizasyonun genel performansını ölçmek için kullanılan ölçülebilir metriklere verilen addır. İşletmeler ve proje yöneticileri hedeflerini belirlemek, proje planları oluşturmak ve hedeflerine ulaşmak için çalışırken performanslarını ölçmek için KPI'ları kullanır. KPI'lar performansı haftalık, aylık, üç aylık ve hatta yıllık bazda gözden geçirmek için kullanılabilir.

Tıklama Başına Ödeme (Pay-Per Click)

Tıklama başına ödeme (PPC), en yaygın ücretli arama türüdür. Bu, reklamınızın bir arama motoru sonuç sayfasının (SERP) en üstünde veya yanında görünmesi için ödeme yapmayı ifade eder. Genellikle, ödediğiniz ücret reklamınıza kaç kişinin tıkladığına bağlıdır, yani gerçek tıklamalar üzerinden ücretlendirilirsiniz. PPC reklamları, hedef kitlenize ulaşmak ve web sitesi trafiğini artırmak için etkili bir yöntemdir ve reklamverenlere daha ölçeklenebilir ve hedeflenmiş bir pazarlama stratejisi sunar.

Tıklama Oranı (Clickthrough Rate)

Tıklama oranı, bir reklamı veya web sayfasını gördükten sonra insanların yüzde kaçının bir eylem gerçekleştirdiğini gösteren bir pazarlama metriğidir. Genellikle, bir reklamı gören toplam kişi sayısını ifade eden gösterimlerle ilişkili olarak ölçülür.

Tutarsal İndirim (Flat Discount)*

Genel Terim : Tutarsal indirim, bir ürünün veya hizmetin fiyatının, belirli bir alışveriş tutarına ulaşıldığında veya belirli bir miktarın üzerinde satın alındığında uygulanan indirimdir. Bu tür indirimler genellikle müşterilere daha fazla satın alma yapmaları için teşvik sağlar ve genellikle toplam satın alma tutarı arttıkça indirim miktarı artar. 

Tüm potansiyel müşteriler ve müşteriler için sabit bir indirimdir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

U

Uluslararası Pazarlama (International Marketing)

Uluslararası pazarlama, yerel bir hedef kitlenin dışında kalan potansiyel müşterilere pazarlama yapma stratejisini ifade eder. Bu strateji, ürün veya hizmetin sınırları aşarak farklı ülkelerdeki veya kültürlerdeki tüketicilere ulaşmayı hedefler. Uluslararası pazarlama, genellikle küresel pazarlama, ihracat pazarlaması veya uluslararası ticaret pazarlaması olarak da adlandırılır. Bu strateji, işletmelerin büyüme potansiyelini artırmak, yeni gelir kaynakları oluşturmak ve rekabet avantajı elde etmek için kullanılır.
Ü

Ücretli Arama (Paid Search)

Ücretli arama, işletmelerin reklamlarını daha görünür konumlara yerleştirmek için arama motorlarına ödeme yaptığı bir dijital pazarlama stratejisidir. Bu strateji, işletmelerin arama motoru sonuçlarında öne çıkmasını ve daha fazla tıklama almasını sağlar. Böylece, bir işletme web sitesine ek trafik çekebilir ve potansiyel müşterilerle etkileşim kurabilir. 

Ücretli Medya (Paid Media)

Ücretli medya, ücretli reklamlar içeren herhangi bir dijital pazarlama çabasıdır. Bu, video reklamları, banner reklamları ve arama reklamları gibi çeşitli reklam türlerini içerebilir. Ücretli medya, işletmelerin hedef kitlelerine erişmek ve marka bilinirliğini artırmak için çevrimiçi platformlarda reklam yapmasını sağlar. 

Ürün Pazarlaması (Product Marketing)

Ürün pazarlaması, yeni bir ürünü piyasaya sürme ve tanıtma sürecidir. Bu süreç, ürünün hedef kitlesine doğru şekilde ulaşmasını sağlamak, onun benzersiz özelliklerini vurgulamak ve tüketicilerin dikkatini çekmek için pazarlama stratejilerinin geliştirilmesini içerir. 

Ürün Pazarlama Yöneticileri (Product Marketing Managers)

Ürün pazarlama yöneticileri, hedef pazarlarına bir ürünün değerini sunarak, markanın bilinirliğini artırma ve potansiyel müşterilere erişimi optimize etme amacıyla çalışırlar. Bu profesyoneller, genellikle ürün geliştirme sürecinden itibaren, pazarlama ve satış stratejilerinin belirlendiği kritik bir noktada yer alırlar. Hedef kitlelerin ihtiyaçlarını anlamak, rekabet analizi yapmak ve etkili pazarlama kampanyaları oluşturmak gibi görevler üstlenerek, markanın çevrimiçi ve çevrimdışı varlığını güçlendirirler. 

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Life Cycle Management)

Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM), bir ürünün genellikle giriş, büyüme, olgunluk ve düşüş aşamalarından oluşan kapsamlı yaşam döngüsü boyunca etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. PLM, ürünle ilgili belgelerden görevlere, iş akışlarından her türlü değişikliğe kadar tüm bilgileri merkezileştirerek, tüm paydaşların bu bilgilere kolayca erişmesini ve etkileşimde bulunmasını sağlar. Bu süreç, ürünün tasarımından başlayarak, üretim, pazarlama ve son kullanıcıya ulaşana kadar olan süreçleri kapsar. 

V

Vaka Çalışması (Case Study)

Proje yönetimi vaka çalışması, bir projenin zorluklarını, çözümlerini ve sonuçlarını açıklayan bir rapordur. Bir vaka çalışması, paydaşların çalışmalarını vurgulamak ve gelecekteki projelerin geliştirme sürecini bilgilendirmek için kullanılır; bu projeler, önceden gelenlerden edinilen deneyimlerden faydalanabilir.

Vakalar (Cases)*

Müşterilerden alınan sorunların, şikayetlerin ve geri bildirimlerin depolandığı modüle denir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Vaka Eskalasyon Kuralları (Case Escalation Rules)*

İlgilenilmeyen durumları derhal ilgilenilmesi için yöneticilere veya hiyerarşideki diğer üyelere ileten kurallardır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Veri Gizliliği (Data Privacy)

Veri gizliliği, kişisel veya kurumsal verilerin izinsiz erişim, kullanım, değiştirme veya yayılmasını engellemeyi amaçlayan bir konsepttir. Bu, hassas bilgilerin korunmasını ve mahremiyetin sağlanmasını içerir, böylece kullanıcıların güvenliği ve hakları korunur.

Veri Paylaşım Kuralları (Data Sharing Rules)*

Verilerin kuruluştaki diğer kişilerle paylaşılmasına izin veren kurallardır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Veri Zenginleştirme (Data Enrichment)*

Genel Terim : Veri zenginleştirme, mevcut veri setlerine daha fazla değer katmak amacıyla veriye ek bilgilerin eklenmesi veya mevcut verinin iyileştirilmesi sürecidir. Veriye demografik bilgiler, coğrafi konumlar, sosyal medya etkileşimleri gibi dış kaynaklardan gelen bilgiler de eklenerek veri zenginleştirme yapılabilir. Bu sayede, verilerin daha anlamlı hale gelmesi ve daha iyi analiz edilmesi sağlanır, karar alma süreçleri iyileştirilir ve işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur.

Zia'nın bir web sitesinden veya e-posta imzasından e-posta adresi, konumlar, atama vb. gibi kişi bilgilerini yakaladığı bir yöntemdir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

VUCA

VUCA, değişkenlik (volatility), karasızlık (uncertainty), karmaşıklık (complexity) ve belirsizlik (ambiguity) anlamına gelir. ABD Kara Harp Akademisi tarafından ortaya atılan bu kısaltmanın geçmişi 1980'lere ve Soğuk Savaş dönemine kadar uzanmaktadır. Başlangıçta modern savaş alanındaki zorlu koşulları tanımlamak için kullanılsa da, bu terim o zamandan beri iş ortamının karmaşık ve öngörülemeyen doğasını vurgulamak için proje yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli diğer alanlarda benimsenmiştir.

W

Web Formu (Web Form)*

Genel Terim : Web formu, bir web sitesinde kullanıcıların bilgi girmesine ve göndermesine izin veren bir çevrimiçi formdur. Web formları, kullanıcıların iletişim bilgilerini, geri bildirimleri, kayıt bilgilerini veya diğer verileri web sitesine iletmelerini sağlar. Web formları, kullanıcıların etkileşimde bulundukları temel öğelerden biridir ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek, bilgi toplamak ve iletişimi kolaylaştırmak için yaygın olarak kullanılır.

İlgilenen potansiyel müşterilerden bilgi toplamak için şirket web sayfalarında barındırılan bir formdur. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Web Kancası (Webhook)*

Genel Terim : Web kancası, web uygulamasının, bir olay gerçekleştiğinde otomatik olarak bir HTTP isteği göndermesini sağlayan bir mekanizmadır. Bu olaylar, kullanıcıların web sitesinde bir form doldurması, bir işlem gerçekleştirmesi gibi çeşitli durumları içerebilir. Web kancaları, bu tür olaylar gerçekleştiğinde bir uygulamanın otomatik olarak yanıt vermesini sağlar, bu da bir dizi farklı senaryoda kullanılabilir. Örneğin, web kancası, bir ödeme gerçekleştiğinde bir bildirim e-postası göndermek veya bir form gönderildiğinde veritabanına veri eklemek için kullanılabilir. Bu sayede, sistemler arası iletişim daha hızlı, güvenilir ve otomatik hale gelir.

Zoho CRM'den herhangi bir üçüncü taraf uygulamasına bilgi veya bildirim göndermek için kullanılan bir araçtır. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Widgetler*

Genel Terim : Widgetler, kullanıcı arayüzünde belirli bir işlevi veya bilgi parçasını temsil eden küçük bileşenlerdir. Web sayfalarında veya mobil uygulamalarda sıklıkla kullanılırlar ve genellikle kullanıcıların etkileşimde bulunduğu veya bilgi görselleştirdiği alanlarda yer alırlar. Örneğin, bir takvim widget'i, kullanıcının önemli tarihleri gösterir ve kullanıcıların etkileşimde bulunmasına olanak tanırken, hava durumu widget'i, mevcut hava durumu bilgisini gösterir ve günlük tahminleri sağlar.

CRM kullanıcılarının Zoho CRM kurulumundan diğer uygulamalara erişmesine olanak tanıyan gömülebilir UI bileşenleridir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Wizards*

Uzun bir formu, kullanıcıların tamamlanana kadar bir sonraki adıma geçerken her ekrana veri girebilecekleri bir dizi ekrana bölmek için kullanabileceğiniz bir özelliktir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

X

Bu kategoride herhangi bir açılım bulunmamaktadır.

Y

Yatırım Getirisi (Return On Investment) 

Yatırım getirisi (ROI), bir pazarlama kampanyasının başarısını ölçmek için kullanılan bir metriktir. Bu metrik, bir kampanyanın maliyetini ve elde edilen geliri karşılaştırarak, kampanyanın ne kadar etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Yatırım getirisi genellikle bir oran olarak ifade edilir ve genellikle şu formülle hesaplanır: (Gelir - Maliyet) / Maliyet. Yüksek bir ROI, bir kampanyanın yatırımına kıyasla daha fazla gelir getirdiğini gösterirken, düşük bir ROI ise kampanyanın beklenen başarıyı sağlayamadığını gösterebilir. 

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (Software Development Life Cycle)

Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, yazılımı başından sonuna kadar geliştirmek için kullanılan aşamalı bir proje yönetimi ifadesidir. İçerdiği kesin aşamalar bir kuruluştan diğerine değişmekle birlikte, yazılım geliştirme yaşam döngüsü genellikle beyin fırtınası, planlama, kod yazma, ürünü piyasaya sürme ve zaman içinde bakımını yapmayı içerir.

Yeniden Pazarlama (Remarketing)

Pazarlama çoğu zaman yeni potansiyel müşterilerle etkileşim kurmakla ilgilidir. Ancak yeniden pazarlama, işletmenizle daha önce bir şekilde etkileşime girmiş müşterilerin ilgisini çekmeyi ve onları bir eylemi tamamlamaya teşvik etmeyi içerir.

Yerel SEO (Local SEO)

Yerel SEO, belirli bir coğrafi alanda daha hedefli pazarlara ulaşması gereken yerel işletmeler için görünürlüğü artırma sürecidir. Bu süreç, işletmelerin arama motorlarında daha üst sıralarda listelenmesini sağlamak için belirli coğrafi anahtar kelimeleri hedeflemeyi içerir. Yerel SEO stratejileri genellikle işletmenin yerel dizinlerde, haritalarda ve incelemelerde yer almasını sağlamak, yerel anahtar kelimelerde organik arama sıralamasını iyileştirmek ve hedeflenen coğrafi bölgedeki potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için kullanılır.

Yinelemeli Geliştirme (Iterative Development)

Yinelemeli geliştirme, bir ürün, hizmet veya girişimin kavramsallaştırıldığı, oluşturulduğu ve projenin tamamlanmasına kadar üstlenilen kısa proje döngüleri aracılığıyla rafine edildiği bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Yinelemeli geliştirme çoğunlukla agile metodoloji ve yazılım geliştirme ile ilişkilendirilse de, ekipler tarafından çok çeşitli proje türleri için de uygulanabilir.

Yönetici (Administrator)*

Genel Terim : Yöneticiler, personeli yönetir, kaynakları tahsis eder, kararlar alır ve organizasyonun genel performansını artırmak için çeşitli görevleri yerine getirirler. Yöneticilerin rolleri ve sorumlulukları organizasyondan organizasyona farklılık gösterebilir, ancak genellikle liderlik, planlama, organizasyon, kontrol ve koordinasyon gibi temel işlevleri içerir. Yazılım platformları içerisindeki "Yönetici (Admin)" kavramı, uygulamalara üst düzeyde müdahale edebilen ve sistemin yapısını değiştirebilen kullanıcıları işaret eder.

Tüm modüllere ve kayıtlara erişimi olan bir CRM kullanıcısıdır. Bir özelliği yapılandırmak veya bir entegrasyonu başlatmak için varsayılan izinlere sahiptir. Ayrıca kuruluşun CRM hesabına da kullanıcı ekleyebilirler. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Yüksek Fiyatlandırma (Skim Pricing)

Skim pricing, bir ürünü başlangıçta yüksek fiyatlandırmayı ve rekabetçiler pazarına girdikten sonra fiyatı düşürmeyi içeren bir stratejidir. Bu strateji, ürünün piyasaya sürülmesinden önce daha yüksek kar marjı elde etmeyi ve daha az fiyat hassasiyeti olan müşterilere ulaşmayı amaçlar. Daha sonra fiyatı düşürmek, daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmayı ve rekabet avantajını sürdürmeyi hedefler. Skim pricing genellikle yenilikçi ve talep yaratan ürünler için kullanılır.
Z

Zamanla Azalan Atfetme Modeli (Attribution Model That Decreases Over Time)

Zamanla azalan atfetme modeli, ROI'yi kampanyalara kronolojik sırayla atfeden bir pazarlama ilişkilendirme modelidir. Bu modelde, en son kampanyaya en yüksek miktar verilir ve daha eski kampanyalar zamanla azalan miktarlarla değerlendirilir. Yani, bir müşterinin satın alma kararı vermesinde en son etkili olan kampanya daha fazla kredi alırken, geçmişteki kampanyaların etkisi azalır. 

Zamanlanmış Eylemler (Scheduled Actions)*

Belirli bir zamanda gerçekleşmek üzere otomatik olarak başlatılan eylemlerdir. Zamanlanmış eylemler iş akışı kuralları için yapılandırılabilir. Bunlar arasında e-posta bildirimleri, görev atama, alan güncellemeleri, etiketler, web kancaları ve işlevler bulunur. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Zia*

Zia, Zoho CRM için akıllı satış asistanıdır. Temel iş metriklerini analiz edebilir ve işletmelerin sonuçları tahmin etmesine, ürün önermesine, bir e-postanın amacını veya duygusunu bilmesine ve daha fazlasına olanak tanıyan içgörüler sağlayabilir. Detaylı dokümantasyonu (İngilizce) okumak için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

Zoho Marketplace*

Marketplace, iş süreçlerinizi geliştirmek üzere tasarlanmış Zoho uygulamaları için özenle seçilmiş bir dizi uzantıya sahiptir. Zoho Marketplace'i incelemek için tıklayın. *Zoho CRM Sisteminde Yer Alan Bir Terim.

0-9

4P 

4P, başarılı pazarlamanın ana unsurlarını temsil eden bir kavramdır ve ürün, fiyat, dağıtım ve promosyonun baş harflerini temsil eder. Bu kavram, bir 'pazarlama karması' olarak da bilinir ve bir pazarlama stratejisi ve planı oluştururken dikkate alınması gereken temel bir çerçeve sunar. Ürün, müşterilere sunulan değeri ve avantajları ifade ederken, fiyat, müşterilerin ürün veya hizmeti satın almayı tercih etmesini sağlayacak rekabetçi bir fiyatlandırma stratejisinin belirlenmesini içerir. Dağıtım, ürünlerin müşterilere ulaştırılması için kullanılan kanalları ve stratejileri kapsar. Promosyon ise hedef kitleye ürün veya hizmetin farkındalığını artırmak için kullanılan pazarlama iletişim araçlarını ve yöntemlerini ifade eder.

7P 

"7P", geleneksel "4P" pazarlama kavramına ek olarak fiziksel kanıt, işlem ve insan faktörlerini içeren genişletilmiş bir pazarlama modelini ifade eder. Bu, pazarlamacıların müşteri deneyimini daha kapsamlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.